Nyheter

Vil ha østkantens paradegate på Grønland

Byrådet og bydel Gamle Oslo ønsker å redusere biltrafikken på Grønland, og se på hvordan man kan få flere bilfrie gater i bydelen. De får støtte av byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG).

Byrådet vil neste år gjennomføre en trafikkanalyse av gatene i Gamle Oslo, etter ønske fra bydelen. Målet er å prioritere fotgjengere, syklister og kollektivreisende, og redusere biltrafikken på Grønland.

Karl Johan

– Vi i MDG i Bydel Gamle Oslo tok et initiativ ovenfor bydelsutvalget om at vi ønsket en trafikkanalyse. Her er vi mange mennesker og begrenset med arealer å bevege seg. Nå skal fagfolkene vurdere hva som er realistisk og hvilke konsekvenser det vil få for nærområdet, sier medlem i bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo og bystyrekandidat for MDG, Viktor Gjengaar (MDG) til Dagsavisen.

Les også: Tester nytt skilt i Oslo sentrum

– Vi ser for oss hele gata fra Brugata til Åkebergveien som østkantens inngangsport og paradegate, bilfri med yrende byliv, sier han.

Denne førjulsettermiddagen var det et yrende folkeliv på Grønland. Folk var ute for å gjøre de siste,  eller for noen de første, innkjøpene til jul. Og stemningen var akkurat så kaotisk som det er rett før jul.
Men i veien stod bilene og stampet og spydde ut eksos.

Det er dette vi ønsker oss vekk fra, sier Gjengaar.

Les også: Grünerløkkas paradegate blir ny

Et enstemmig bydelsutvalg i Gamle Oslo har etter forslag fra De Grønne gått inn for en utredning av trafikkforholdene på Grønland. Forslaget er inspirert av en liknende utredning for Grünerløkka, og ta læring fra Torggata. Byrådet bevilger nå penger til å gjennomføre en slik utredning i 2019.

– Flere ganger i året stenges Grønlandsleiret for biltrafikk, og jeg synes det hadde vært spennende å se på om fagfolkene mener at det er en god idé å gjøre gata til en bilfri gate. Et annet alternativ kan være mellom Botanisk hage og Grønland torg, hvor jeg tror det kan være potensial for mer bilfritt byliv. Vi er opptatt av at man må se på helheten og finne de beste løsningene. Kanskje er det flere av sidegatene som kan bli bilfrie i stedet?, spør han.

Grønland et en unikt område med en stor andel små butikker og serveringssteder, mer enn mange andre steder i byen. Vi ønsker å legge til rette for mer liv, noe som også vil kunne styrke det lokale næringslivet.

–  Det vil være viktig for kommunen å få gode innspill og synspunkter fra alle som bor og driver næringsvirksomhet i området, slik at vi får et best mulig beslutningsgrunnlag for den videre utviklingen av Grønland.

Les også: Ikke alt er like bilfritt

Støtte fra byråden

Han får støtte fra byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG).

–   Det er mye folk og for mye biltrafikk her. Det er for mange som kjemper om for lite plass, og bilen tar uforholdsmessig mye plass. Vi vil prioritere de som skaper mest liv, altså gående og syklister. Man kan jo bare se hva som skjer i sentrum nå. Antall fotgjengere i sentrum har økt med 10 prosent på kun ett år. Det viser at det nytter å gjøre det mer attraktivt for fotgjengere og syklister, sier byråden til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

–  Grønland er et av de tettest befolkede områdene i byen, og har mange skoler som plages med for høy biltrafikk og utrygge skoleveier. Derfor er det viktig at vi prioriterer plass i gatene til fotgjengere og syklister. Når stadig flere mennesker flytter til bydelen, er det bare naturlig at det legges bedre til rette for gående og syklister. Hvis ikke, risikerer man at folk søker ut av bydelen når de skal gå tur, handle eller gå på kafe. For å sikre at Grønland forblir et sted folk reiser til – og ikke fra, må vi tørre å utvikle området i takt med befolkningsutviklingen, sier hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: