Nyheter

Kommunen vil betale tilbake millioner til Oslos rusavhengige

Bystyret vedtar onsdag å sette av 45 millioner til å betale tilbake penger til byens rusavhengige.

Dagsavisen har i en rekke artikler avdekket hvordan Oslo kommune har tatt betalt av rusavhengige for plasser på institusjoner i Velferdsetaten.

Ifølge en forskrift fra 2012 har ikke kommunen lov til å ta betalt for disse plassene. Og fra 1. oktober satte byråd Tone Tellevik Dahl en stopper for praksisen.

Men både politikere, ombud og representanter for brukerne selv har krevd å få tilbakebetalt det de urettmessig har betalt inn. Det kan fort bli mye penger. En vanlig plass har kostet så mye som 57.000 kroner i året.

Bakgrunn: Oslo kommune har krevd millioner fra rusavhengige uten lov

Lers også: Nå er det blitt gratis å bo her

Budsjettjustering

Onsdag vedtas den såkalte «budsjettjusteringen», som er en siste endring i kommunens økonomi for 2018. Der står følgende setning:

«Byrådet foreslår også å sette av 45 mill. til dekning av en eventuell forpliktelse til å refundere for mye innbetalt egenandel for brukere i Velferdsetatens institusjoner.»

– Vi har satt av en buffer, ja. Med tanke på mulig tilbakebetaling av det som ikke er innkrevd riktig, sier helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til Dagsavisen.

Byråden har bedt Kommuneadvokaten om å avklare hvem som har krav på tilbakebetaling, og hvor mye. Så setter de av penger på forhånd, så de har råd når Kommuneadvokaten har tenkt ferdig. Den endelige summen kan bli både større og mindre, forteller byråden.

– Så det er ikke tvil om at noen kommer til å få tilbake penger?

– Det føler jeg meg ganske trygg på. Men vi er veldig usikre på hvor mange, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Rett på erstatning

Grunnen til at tilbakebetaling er et spørsmål, er at det kom en forskriftsendring i 2012, som gjorde at kommunen ikke lenger kunne ta betalt for en del plasser i rusomsorgen.

– Hvor langt tilbake i tid vil dere gå?

– Det er også noe av oppdraget til kommuneadvokaten, men vi vet at lovendringen kom under forrige byråd i 2012.

– Er det tenkt noe om hvordan pengene skal betales ut?

– Nei, så langt har vi ikke kommet. Det viktigste for oss var først å rydde opp etter høyrebyrådet som ikke har gjort jobben sin, og finne ut hvem som har rett på erstatning.

– Er du glad for å gi disse pengene tilbake?

– Jeg skulle gjerne ønsket at det forrige byrådet fulgte lover og regler. Ingen skal oppleve at kommunen har krevd egenandeler urettmessig. Det er derfor vi har satt i gang denne store gjennomgangen, så vi kan få oversikt over eventuelle erstatningskrav.