Nyheter

Tester nytt skilt i Oslo sentrum

Bilfritt byliv har vært en utfordring og hodepine for bevegelseshemmede. Nå tar byrådet nye grep, og legger til rette for flere handikap-parkeringsplasser i sentrum.

Det kommer også et nytt skilt som skal gi bevegelseshemmede bedre fremkommelighet i bilfrie gater.

– Å gjøre sentrum mer bilfritt handler jo nettopp om å åpne opp gatene for enda flere, inkludert de med nedsatt funksjonsevne, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) til Dagsavisen.

– Med mer fokus på universell utforming, og gater hvor bilen ikke dominerer, blir det dessuten enklere for funksjonshemmede å komme seg fram og bruke byen. Med flere gågater og flere benker, legges det bedre til rette for funksjonshemmede til å bruke byen nå enn det noen gang tidligere. Dette er også grunnen til at vi øker antall HC-plasser i sentrum fra cirka 80 til cirka 130, sier byråd byråden.

Byrådet har også fått tillatelse fra staten til å teste ut et nytt skilt i Oslo, som gjør det mulig for bevegelseshemmede med HC-kort å kjøre inn på bilfrie områder, for eksempel på Fridtjof Nansens plass.

Les også: Oslo-politiker angrepet inne på Rådhuset

Underskilt

Det blir et underskilt til det vanlige innkjøring forbudsskiltet, hvor det står tillatt for de med HC-kort.

– Dette er første gang et slikt skilt testes ut i Norge, sier Marcussen.

På Fridtjof Nansens var det inntil i juni to hc-plasser. Disse to kommer nå tilbake, samtidig med det nye skiltet.

– I prinsippet kunne man fått bot for å kjøre inn på plassen for å parkere. Det er slike ting vi ønsker å rydde opp i med det nye unntaksskiltet, sier hun.

– Dette unntaksskiltet har vært viktig for oss å få på plass. Det handler rett og slett om at alle skal ha muligheten til å være en deltaker i bylivet i byen vår. Med dette sikrer vi at det blir enklere for de med nedsatt funksjonsevne å bevege seg rundt i byen, sier hun.

Dette skiltet skulle vært oppe allerede, men er utsatt til etter Fredsprisutdelingen 10. desember.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Viser vilje

Leder av Regionsstyret i Norges Handikapforbund Oslo, Magnhild Sørbotten er fornøyd med byrådets tiltak.

– Fortsatt er det for få parkeringsplasser for bevegelseshemmede, men byrådet er godt i gang, og viser vilje til å finne løsninger. Vi mener at det er behov for en dobling av de plassene som er i dag. Dette skyldes at ordinære kommunale avgiftsklasser har fungert som «avlastning» for manglende handikapparkering. Når disse forsvinner blir parkeringssituasjonen for bevegelseshemmede med HC-kort dramatisk forverret. sier Magnhild Sørbotten til Dagsavisen.

– I dag er det vanskelig å komme seg til de plassene som er, og et nytt skilt vil være med på å gjøre det lettere å komme seg rundt. I dag bygges det byrom, hvor bilen får liten plass, og da er det viktig å finne alternativer for dem som har behov for å kjøre bil, sier Sørbotten.

Debatt: Nei, bilfritt sentrum blir ikke dødt