Nyheter

Oslo vil ha egne ansatte med fulle stillinger som vikarer i barnehagene

– Dette er viktig både for heltidskulturen og kontinuiteten hos de ansatte, mener Inga Marte Thorkildsen (SV).

Av Helge Rønning Birkelund/LO Media

I Oslo-budsjettet for neste år settes det av fire millioner kroner til et toårig pilotprosjekt med vikarpool for barnehager i visse bydeler.

Dette skal skje i samarbeid med de ansattes organisasjoner, blant annet Fagforbundet. Målet er å gi flere faste jobber og sikre barnehagene tilgang til faste, stabile vikarer og dermed redusert bruk av private vikarbyråer.

Heltidskultur

Byråd for oppvekst og utdanning i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, er veldig glad for at dette nå blir mulig.

– Dette er en viktig del av arbeidet med å utvikle en heltidskultur, redusere bruken av midlertidig ansatte og deltidsarbeid. Vi ser på dette som en del av tillitsreformen, sier Inga Marte Thorkildsen til FriFagbevegelse.

Hun mener hele faste stillinger i en stor grad hører sammen med kompetanseutvikling.

– Skal vi gi mer ansvar til våre medarbeidere må vi tilby interessante jobber. De må kunne påvirke arbeidsplassen sin og utvikle kompetanse, legger hun til.

Fordelen er blant annet at man slipper å starte med opplæring når vikarer er på plass. Barna slipper å knytte seg til nye ansatte hver gang det kommer inn en vikar. Kvaliteten vil bli bedre, mener Thorkildsen.

I bydelen Grorud er det allerede opprettet en vikarpool med faste vikarer som kan brukes i barnehagene. Bydelen har så langt opprettet fire faste vikarstillinger.

– Prosjektet i bydel Grorud har nylig startet. Vi er også spente på erfaringene derfra. Håpet er å skape en større heltidskultur og få bukt med bruken av midlertidige ansatte, samt redusere bruken av private vikarbyråer. Vi er opptatt av å få en størst mulig forutsigbarhet for de ansatte og for barna. Det er tross alt både en arbeidsplass og et velferdstilbud. Det er ekstremt viktig med kontinuitet, stabilitet og relasjonsbygging: å få bedre tid fra administrative oppgaver slik at man kan bruke tiden på barna, poengterer hun.

– Vi skal se til flere steder når vi skal pilotere en slik ordning. Bergen kommune har gjennom flere år hatt sitt eget interne vikarbyrå, Vikarservice, som nå heter Bemanningstjenester og som er en del av byrådsavdelingen for finans, sier Inga Marte Thorkildsen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Starte smått

I første omgang er det snakk om å prøve vikarpoolen ut i to til tre bydeler. Det første halvåret vil gå med til å få prosjektet på beina. Prosjektet skal involvere fagforeningene og de ansatte selv.

Thorkildsen ønsker å komme i gang så raskt som mulig. Hvilket bydeler som skal få tilbudet, er ikke bestemt.

– Vi vil gå åpent ut. Det kommer litt an på hvem som kan tenke seg å være med. Er det for eksempel noen som har større gjennomtrekk eller sykefravær enn andre, kan det være et mulig tiltak på slike steder.

Årsmøtet til Oslo SV vedtok i mars et krav om opprettelse av vikarpool for Oslo-barnehagene, for å fjerne vikarbyråene og sikre hele og faste stillinger. (Fri Fagbevegelse)

Nyeste fra Dagsavisen.no: