Nyheter

Nye bomstasjoner blir forsinket

Leveransen av bomutstyr kommer flere måneder senere.

Av Aslak Borgersrud, David Stenerud og Dag Høie

Det er leverandøren som har meddelt at leveransen av bomutstyr i Bergen og Oslo vil bli forsinket med tre måneder.

Mandag 26. november opplyste EFKON om en forsinkelse som er anslått til tre måneder. Dette betyr at oppstart av innkreving i nye bomstasjoner i Bergen ikke kan starte 1. januar 2019, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Den samme forsinkelsen gjelder også de nye bomstasjonene i Oslo.

300 millioner

Statens vegvesen har siden kontraktsinngåelsen fulgt opp entreprenøren tett, heter det i pressemeldingen, og har inntil nylig blitt informert om at leveransene var i rute. Forsinkelsen medfører en utsettelse av igangsettingen av bompengeinnkreving i de 15 nye bomstasjonene i Bergen. Innkrevingen i dagens bomstasjoner fortsetter. Styringsgruppen i Miljøløftet vil i sitt møte 14. desember drøfte saken videre.

– Dette er veldig dårlige nyheter for Oslos innbyggere. Endringene i bomringen vil føre til mindre trafikk, tryggere skoleveier, renere luft, lavere klimautslipp, og mer penger til viktige kollektivprosjekter og sykkelveier. Denne utsettelsen betyr flere måneder med høyere risiko for helsefarlig luft i Oslo, det blir mer kø på veiene, og vi taper 300 millioner som i stor grad skulle gått til kollektivtransport. Nå må samferdselsministeren skjære gjennom og sørge for at innføringen går i tråd med planen, sier leder i Oslo MDG, Einar Wilhelmsen.

Byråden: – Beklagelig

Heller ikke Wilhelmsens partifelle, samferdselsbyråd Lan Marie Berg, er særlig fornøyd med situasjonen.

– Det er beklagelig at Statens vegvesen nok en gang varsler at et av de viktigste tiltakene for oslolufta blir forsinket. Denne uka er luftforurensningen i Oslo igjen høy, og folk med astma og luftveislidelser må holde seg unna forurensede områder. Et bredt politisk flertall inkludert Høyre, Venstre og KrF i Oslo bystyre og et enstemmig Storting står bak Oslopakke 3, og vi forventer at samferdselsminister Jon Georg Dale og Vegvesenet nå gjør alt de kan for at dette raskt kommer i orden, uttaler hun til Dagavisen.

– Forsinkelsen gjør at vi mister nesten 100 millioner i måneden til å styrke kollektiv- og sykkeltilbudet i Oslo og Akershus. 9 av 10 kroner fra bomringen i Oslo går til buss, bane, trikk og sykkelveier, for å gjøre hverdagen enklere for alle som bor her i byen, fastsl¨år byråden.

Nyeste fra Dagsavisen.no: