Nyheter

Tobias lot seg sterilisere, tapte sak mot staten: – Jeg er skuffa

I 2009 krevde staten at Tobias Reitan (33) skulle sterilisere seg for at det skulle kunne stå «mann» i passet hans. Nå har han tapt rettssaken han førte mot staten.

– Den briljerer jo med arrogansen sin igjen den pokkers staten, konkluderer 33-åringen.

Frem til 1. juli 2016 krevde staten at transpersoner måtte sterilisere seg før de kunne endre juridisk kjønn. Organisasjonen FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) som har bistått Tobias i saken hevder at flere hundre transpersoner har blitt sterilisert på bakgrunn av kravet.

Bakgrunn: Transmann til sak mot staten

Uten fritt samtykke

I rettens vurdering erkjennes det at «(...) hans indre kjønnsorganer ble fjernet under operasjonen ved Rikshospitalet (...) uten at han fritt hadde samtykket til dette». Deretter mener retten at Reitans krav er å anse som et pasientskadekrav og at det skulle vært fremmet for Norsk pasientskadeerstatning før spørsmålet eventuelt skulle blitt reist i domstolene. «Når kravet kan fremmes etter pasientskadeloven, og skaden har skjedd innenfor den offentlige helsetjenesten, er skadelidte imidlertid avskåret fra å fremme kravet direkte mot staten», heter det i rettens avgjørelse. Retten avviste derfor Reitans erstatningskrav.

– Saken min er uansett foreldet med tanke på pasientskadeerstatning. Men det er jo bra hvis saken gjør at andre blir klar over at de har en tidsfrist å forholde seg til, det tenkte jo aldri jeg på, forteller han.

Pasientskadeerstatning kan søkes «senest innen tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden».

Grunnlaget for å sterilisere Tobias var at det for inntil to og et halvt år siden sto i Forskrift for folkeregistrering at «Fødselsnummer kan endres når fødselsdato eller kjønnsstatus endres».

Frikjente Rikshospitalet

Et av de sentrale spørsmålene var derfor om Rikshospitalet hadde tolket forskriften riktig ved å sette likhetstegn mellom kjønnsstatus og irreversibel sterilisering. Retten konkluderer med at sykehuset tolket reglene korrekt fordi «det var nærliggende og naturlig at vurderingen ble basert på objektive kriterier».

Under selve rettssaken beskrev Tobias selv valget om å la seg sterilisere eller å leve med feil juridisk kjønn var som «valget mellom pest og kolera». Han hadde blant annet opplevd vold i forbindelse med kjøp av øl fordi han måtte forklare hvorfor han hadde kvinnelig personnummer på bankkortet og at han hadde havnet i trøbbel med politiet fordi utestedet han ville inn på trodde han brukte en annen persons ID-kort.

Retten konkluderer likevel med at steriliseringsinngrepet ikke ble utført i strid med norsk lovgivning fordi Tobias selv ga samtykke til operasjonen og at hans «indre tanker» ikke gjorde inngrepet ulovlig.

– Jeg er skuffa selvfølgelig, og jeg tenker mye på alle de andre i denne situasjonen også, forteller 33-åringen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Slipper saksomkostninger

Retten har bestemt at Tobias sitt krav om menerstatning avvises og at staten frifinnes for krav om oppreisningserstatning. Staten frifinnes for brudd på menneskerettighetene. Samtidig har retten konkludert med at partene bærer sine egne omkostninger, fordi «Hensynet om å verne Reitans rimelige behov for å få rettslig prøvd om staten har overskredet sin myndighet ovenfor ham taler etter rettens syn for å frita ham fra saksomkostningene i saken».

– Hadde de ment at hele saken bare var riv ruskende unødvendig så hadde jeg vel blitt idømt saksomkostninger også. Jeg tar det som et pluss, sier Tobias.

Tobias har ennå ikke bestemt seg for om han ønsker å anke saken.

– For det første er det økonomiske aspektet. Jeg har ikke sjans til å bære eventuelle saksomkostninger alene, da må noen hjelpe meg. Så må jeg ta meg en runde om jeg orker den psykiske belastningen av en runde til, jeg har jo fått meg en knekk nå, avslutter han.