Nyheter

Nye Deichman hovedbibliotek – mer enn bare bøker

Om et drøyt år skal det nye Deichman hovedbibliotek i Bjørvika stå klart. Og det blir et spektakulært bygg Her kan du se filmen om hvordan det spesielle taket bygges.

Byggingen av taket har vært en av de største arkitektoniske utfordringene i byggeprosjektet, og Kultur og idrtettsbygg (KID) har fått laget en film som viser byggeprosessen og taket.

Se videoen i vinduet over!

Pyramide

I et stort, arkitektonisk puslespill, har det innvendige taket fått en helt spesiell geometrisk utforming hvor hver fold kan sammenlignes med en pyramide.

– Deichman i Bjørvika er en av de største satsningene på kulturbygg i Oslo og vi får et fantastisk folkebibliotek midt i byen.

Det nye hovedbiblioteket har noen helt enestående løsninger, og det blir en opplevelse å være her. Med eller uten en bok i hånda, sier byråd for næring og eierskap Kjetil Lund (Ap).

I arbeidet med det spesielle foldetaket hentet Kultur- og idrettsbygg i Oslo inn kompetanse fra Skanska Norge AS, som har vært entreprenør for hele råbygget.

For å konstruere det iøyenfallende taket, ble det brukt over 500 spesialbygde geometriske forskalingsformer hvor ikke to stykker var like.

Hver forskalingsmodul kan sammenlignes med brikker i et stort puslespill. For å få puslespillet til å gå opp, måtte forskalingsformene produseres med millimeterpresisjon.

Armeringsjobben var ikke noe mindre krevende. Rundt 30.000 unike armeringsjern ble brukt for å binde betongen i taket.

– Konstruksjonen av foldetaket har vært en av de største, arkitektoniske utfordringene i hele byggeprosjektet.

Arbeidet har vært svært utfordrende, med store krav til planlegging, presisjon og logistikk, forteller direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Dagsavisen var med Eli Grimsby på en omvisning i råbygget for snart ett år siden.  Da var de i gang med å armere det spesielle taket.

Eli Grimsby kom inn i prosjektet i 2015, og møtte umiddelbart problemer.

Vannlekkasjer, i det som flere mener er Oslos dårligste grunn, førte til problemer med spuntingen (jernplater rundt tomten), noe som er nødvendig for å få en tett byggegrop.
– De første to månedene hadde jeg kontor i brakkeriggen på byggeplassen for å skaffe meg full oversikt, sa Grimsby.
Nå har de full kontroll både på kostnader og fremdrift.
###

Slik så bygget ut fior ett år siden. Foto: Tom Vestreng

Ett år siden: På toppen av Oslos nye boktak

Anne-Cath. Vestly

Det skulpturelle taket i synlig råbetong gir Deichman Bjørvika en særegen identitet, og er samtidig en viktig del av bærekonstruksjonen i bygget.

Over Anne-Cath. Vestlys plass har biblioteket en utkraging som på det meste stikker 18 meter ut fra bygningskroppen uten underliggende konstruksjon som den kan hvile på.

Utkragingen gir ekstra areal til bygget samtidig som siktlinjen mellom Jernbanetorget og Operaen ivaretas. Mot Robert Levins gate i øst har bygget en tilsvarende utkraging på seks meter.

– Ved å støpe taket i en foldet form, oppnår vi et stivere og sterkere tak. Vi utnytter geometrien til å skape konstruktiv styrke.

Det er nødvendig når taket også skal bidra til å bære de spektakulære utkragingene, forteller Grimsby.

– Vi har også fått på plass ismaskinen, som gjør at vi kan legge is på Anne Cath. Vestlys plass foran biblioteket, sier Eli Grimsby, og leder oss forbi travle montører, forbi ismaskinen, og videre inn til bibliotekets kinosal.

Vannspeilet foran plassen skal etter planen være vassedam om sommeren og skøyteis om vintern.

– Dette blir et bygg for alle, og for mange aktiviteter, sier biblioteksjefen,

Hovedbiblioteket skal stå ferdig i desember 2019, blir utformet som et stort biblioteksrom fordelt over fem etasjer i tillegg til full kjeller. Høyde til tak vil variere fra 2,7 til 20 meter.

I første, tredje og femte etasje er det innskutte mesaniner som gir mer areal og spennende rom.

Fra hver av inngangene møter besøkende tre diagonale lyssjakter som skjærer gjennom hele bygget og forbinder de forskjellige etasjene.

Det unike foldetaket vil synes gjennom lyssjaktene helt fra første etasje, og gi et særpreg til hele biblioteket.

– Tekniske installasjoner, som vanligvis ligger i taket, legges i gulvene på det nye hovedbiblioteket.

Det gir større fleksibilitet og lar også himlingen få lov til å spille en av hovedrollene slik den fortjener, sier byggherre og direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Mer fra Dagsavisen