Nyheter

Thorkildsen: Vanskelig å samarbeide med Utdanningsetaten i flere år

Utdanningsetaten er vanskelig å samarbeide med og kommunikasjonen er svært krevende, hevder skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Hun får selv ramsalt kritikk.

Av Steinar Schjetne

– Når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen. Dessverre har vi opplevd for mange eksempler på det motsatte og det er problematisk for videre utvikling for Oslo-skolen, skriver Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), i en epost til NTB.

Les også: Rå maktkamp i Oslo-skolen: Søgnen trolig allerede på vei ut

Ledere varslet

Eposten er et svar på spørsmål rundt kritikken som rettes mot byråden for hennes lederstil og oppførsel overfor ansatte i et varsel. Flere av topplederne i Utdanningsetaten har skrevet under på varselet, som ifølge Aftenposten omhandler en rekke forhold knyttet til Thorkildsens kontakt med fagetaten.

Byråden vil ikke kommentere kritikken konkret, fordi varselet skal håndteres korrekt og i henhold til reglene, men sier «på generelt grunnlag» at det i lang tid har vært «et vanskelig samarbeidsforhold» med etaten.

– Slik har det vært over flere år, også under tidligere politiske ledelse. Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende. Jeg har savnet åpenhet, og imøtekommenhet om nye faglige innspill og politiske føringer, skriver byråden.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Krenkende og skremmende

Varslerne beskriver Thorkildsens oppførsel overfor ansatte som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

De skriver at «byrådens atferd i møter med medarbeidere i Utdanningsadministrasjonen er trakasserende. Dette manifesterer seg i utilbørlig oppførsel der byråden roper høyt og skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør tilstedeværende.»

Thorkildsen har siden desember 2017 vært byråd for oppvekst og kunnskap, og hun er slik ansvarlig politisk leder for Oslo-skolen. Kort tid skal samarbeidet med etatsledelsen ha vært anstrengt. For offentligheten ble det synlig under den såkalte Malkenes-saken noen måneder senere, som endte i at byråden instruerte etaten om å styrke ytringskulturen i Oslo-skolen, skriver Aftenposten.

Les også: Lektor mener Thorkildsen-varsel er ledd i maktkamp

Direktør vil ikke diskutere

– Det kan alltid være faglige uenigheter, men det må aldri være tvil om hvem som sitter med ansvaret for å følge opp politiske prioriteringer, skriver Thorkildsen til NTB.

Direktør i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, skriver i en SMS til NRK at hun ikke ønsker å diskutere med byråden i mediene, samt at hun ikke har sett varselet og derfor ikke kan kommentere innholdet.

– Videre prosedyre er at sekretariatet kaller inn til et møte i varslingsrådet der prosess for behandling av saken vil være tema, sier kommunaldirektør Tale Teisberg til Aftenposten. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: