Nyheter

Skolesjef Søgnen tapte maktkamp med byråden

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har lenge hatt store samarbeidsproblemer med skolesjef Astrid Søgnen. Byrådsleder Raymond Johansen bekrefter et møte med Søgnen nylig, men vil ikke kommentere innholdet.

Det opplyser Johansen (Ap) til Dagsavisen fredag.

– Jeg kan bekrefte at jeg hadde et møte med UDEs direktør fredag 7. september. Innholdet i denne samtalen har jeg ikke tenkt å kommentere i media, sier han.

– Det er byrådsavdelingene og fagbyrådene som har ansvaret for å følge opp styringsdialogen med underliggende etater. Jeg har tillit til at det blir gjort på en god måte, også i en krevende situasjon, legger han til.

Saken

Torsdag i forrige uke fikk skoledirektør i Oslo Astrid Søgnen beskjed om at hun ikke ville få fortsette i stillingen. Beskjeden kom etter langvarige samarbeidsproblemer med to ulike byråder fra to forskjellige partier - SVs Inga Marte Thorkildsen og Aps Tone Tellevik Dahl.

Sent på kvelden dagen etter, fredag 7. september, ble det sendt inn varsel mot skolebyråd Thorkildsen til Oslo kommunes anonyme varslingsmottak. Varselet kom fra noen av Søgnens egne direktører. Anklagene var alvorlige. Skolebyrådens oppførsel var «skremmende», «nedverdigende» og «ydmykende».

Varselet ble behandlet mandag morgen i den anonyme varslingstjenesten, som av sikkerhetshensyn er plassert utenfor kommunens administrasjon. Tirsdag når varselet det kommunale varslingsmottaket på Rådhuset. Allerede samme kveld har Aftenposten avsløringen av byrådens oppførsel.

Høring bystyresalen i Oslo rådhus. Eivor Evenrud. Inga Marte Thorkildsen, Astrid Søgnen, Einar Osnes. ad skole.

Samarbeidsklimaet mellom politisk ledelse og toppbyråkratene i Utdanningsetaten er ikke tilfredsstillende, noe som også var relativt synlig da skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (t.v.) og skoledirektør Astrid Søgnen møttes under en konferanse om ytringsfrihet 14. mai i år. FOTO: MIMSY MØLLER

Les også: Høyre krever dokumentasjon fra Thorkildsen

Her er sakens tidslinje:

* Onsdag 5. september ble det gjennomført et rutinmessig kontaktmøte mellom politisk ledelse ved skolebyråd Thorkildsen, direktør Astrid Søgnen og øvrig direktørledelse i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Også administrativ ledelse i byrådsavdelingen var til stede under møtet.

Nok en gang brygget det opp til en opphetet diskusjon om styringsdialog og styringslinjer mellom byråkrati og politisk ledelse. Maktforholdet mellom politisk ledelse og underliggende kommunal etat, ble nok en gang et sentralt tema.

* Torsdag 6. september ble skoledirektør Astrid Søgnen innkalt til møte hos sin nærmeste sjef, kommunaldirektør for oppvekst og kunnskap, Bente T. Fagerli. I møtet fikk Utdanningsetatens direktør gjennom 18 år vite at hun ikke lenger er ønsket i stillingen som øverste sjef for Osloskolen når hun fyller 67 år den 8. november i år.

Les også: Thorkildsen: Vanskelig å samarbeide med Utdanningsetaten i flere år

* Fredag 7. september ba Astrid Søgnen om et møte med byrådsleder Raymond Johansen (Ap). I møtet skal skoledirektøren ha klaget på måten skolebyråd Inga Marte Thorkildsen driver politisk lederskap på. Søgnen skal også ha bedt byrådslederen bidra til å omgjøre beslutningen om at hun skal måtte fratre sin stilling som direktør for Utdanningsetaten etter fylte 67 år. Johansen skal på sin side ha fastholdt at han har tillit til sin byråd for oppvekst og kunnskap.

Samme kveld varsles det fra flere i etatens ledergruppe til det anonyme varslingsmottaket i Oslo kommune.

* Lørdag 8. september gikk det et brev til staben i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Brevet er journalført som «personalsak», og er unntatt offentlighet. Brevet er sendt av advokat Jan Fougner hos advokatfirmaet Wiersholm.

Les også: Lektor mener Thorkildsen-varsel er ledd i maktkamp

Engasjerte Fougner

Dagsavisen kjenner til at skoledirektør Astrid Søgnen i kjølvannet av beskjeden om at hun ikke får fortsette i jobben, har engasjert en av Norges mest anerkjente arbeidsrettsadvokater, professor Jan Fougner. Konkret på hvilket tidspunkt dette skjedde har det ikke lykkes Dagsavisen å få bekreftet.

Advokat Fougner ønsker ikke å kommentere om og på hvilken måte han i så fall bistår Astrid Søgnen i en eventuell prosess for å få beholde direktørjobben i Norges største offentlige etat med ansvar for 15.000 skoleansatte og 90.000 elever.

* Tirsdag 11. september mottok det kommunale varslingsmottaket i Oslo kommune et varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen fra flere direktører i ledergruppa rundt Astrid Søgnen. Klokken 22.06 samme kveld sendte Aftenposten ut nyhetsvarsel om Thorkildsen-saken.

* Onsdag 12. september slo Aftenposten stort opp varselet under tittelen; «Varslere om Oslos skolebyråds oppførsel: Skremmende. Nedverdigende. Ydmykende». Aftenposten skriver blant annet at «Arbeidsmiljøet til ledergruppa i Utdanningsetaten er uholdbart og går ut over arbeidsglede, helse og daglig trivsel». Dette skal ifølge avisen skyldes «utilbørlig oppførsel» fra skolebyrådens side i kontaktmøter med etaten.

Les også: Rå maktkamp i Oslo-skolen: Søgnen trolig allerede på vei ut

Allmøte

Samme dag ble det kalt inn til allmøte der 200 ansatte i utdanningsadministrasjonen i kommunen ble informert om den kommende arbeidsmiljøkartleggingen som skal gjennomføres.

Kartleggingen skal gjøres etter pålegg fra skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Beslutningen kom etter at Dagsavisen 11. juni i år avslørte at flere av skoledirektørens nærmeste direktørkolleger i 2014 varslet om fryktkultur og trakasserende lederstil fra Søgnens side, samtidig som flere kilder overfor avisen hevdet at det fortsatt var kritikkverdige forhold ved arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten.

Dagsavisen kjenner til at det har pågått en intern dragkamp mellom skolebyrådens kontor og toppledelsen i Utdanningsetaten om hvem som skulle ha ansvar for kartleggingen, hvordan undersøkelsen skulle gjennomføres og hvem som skulle omfattes av den.

Skoledirektør Astrid Søgnen ønsker ikke å kommentere saken.

Les også: Varsel mot Thorkildsen

Johansen: – Kjent med at det har vært utfordringer

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skrev torsdag i en SMS til Dagsavisen at han har tillit til at byrådsavdelingen kan løse konflikten:

– Jeg er kjent med at det over tid har vært utfordringer i styringsdialogen med Utdanningsetaten. Jeg har tillit til at dette håndteres på en god måte av byrådsavdelingen og fagbyråd Inga Marte Thorkildsen, skrev Johansen - et budskap han altså gjentok til Dagsavisen fredag.

– Når det gjelder varselet, kan jeg ikke kommentere det. Administrasjonen har startet en grundig vurdering av hvordan saken skal behandles. De vil om noe tid komme tilbake med sine vurderinger, la Johansen til.

Inga Marte Thorkildsen måtte svare for samarbeidsforholdene mellom henne og Utdanningsetaten i Oslo under et møte i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre torsdag kveld. Der etterlyste Høyre dokumentasjon fra byråden. Les mer her.

Nyeste fra Dagsavisen.no: