Nyheter

Rå maktkamp i Oslo-skolen: Søgnen trolig allerede på vei ut

Skoledirektør Astrid Søgnen er etter det Dagsavisen erfarer på vei ut av stillingen som øverste sjef for Osloskolen når hun fyller 67 år 8. november.

Flere kilder Dagsavisen har vært i kontakt med mener at begeret nå er fullt etter flere år med et svært anstrengt samarbeidsklima mellom Utdanningsetaten under skoledirektør Astrid Søgnens ledelse, og politisk ledelse i Oslo rådhus.

En kilde sier til avisen at man «aldri før har vært borti et toppbyråkrati som til de grader motarbeider og motsetter seg politisk ledelse og styring på denne måten.»

Etter det Dagsavisen erfarer er det lite som tyder på at Søgnen får fortsette som osloskolens øverste sjef etter at hun fyller 67 år i november.

– Over tid er dette en situasjon det er vanskelig å leve med. Det er utrolig slitsomt å måtte bruke tre måneder istedenfor to uker på å få gjennomført noe som er bestemt, sier en kilde til avisen.

Les også: Mener Søgnen brøt taushetsplikten

Les også: Professor refser Søgnens opptreden: – Uforsvarlig saksbehandling

Les også: – Det var viktig for meg å få fram fakta

Allmøte

I går skrev Aftenposten at en eller flere i ledergruppa til skoledirektør Astrid Søgnen har sendt inn et formelt varsel mot sittende skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV). Av varselet fremgår det ifølge Aftenposten at «Arbeidsmiljøet til ledergruppa i Utdanningsetaten er uholdbart og går ut over arbeidsglede, helse og daglig trivsel».

Dette skal ifølge avisen skyldes «utilbørlig oppførsel» fra skolebyrådens side i kontaktmøter med etaten.

Varselet ble kjent samme dag som Søgnen kalte inn til allmøte for å informere etatens 200 ansatte i administrasjonen om arbeidsmiljøundersøkelsen den er blitt pålagt å gjennomføre av Thorkildsen, som overtok det polotiske ansvaret for Oslo-skolen for ni måneder siden.

Undersøkelsen kom som et resultat av sterk kritikk mot direktør Søgnens lederstil omtalt i en artikkelserie i Dagsavisen før sommeren.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Dårlig samarbeid

Astrid Søgnens nærmeste sjef, kommunaldirektør for oppvekst og kunnskap, Bente T. Fagerli, svarer dette på Dagsavisens spørsmål om Søgnens dager nå er talte:

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette. Drøfting av hennes arbeidsforhold er ikke noe jeg ønsker å kommentere i mediene, sier Fagerli til Dagsavisen.

Hun vil heller ikke si når offentligheten skal få vite hvem som skal styre den mektige Oslo-skolen i årene framover.

Fagerli bekrefter imidlertid at PWC har fått oppdraget med å gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelsen, og at arbeidet skal starter så raskt som mulig.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen poengterte i går på sin side at samarbeidsklimaet med Utdanningsetaten har vært vanskelig.

– Når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen, sa byråden i går.

Inntrykket av dårlig samarbeid mellom toppen av embetsverket og politisk ledelse, bekreftes av kilder Dagsavisen har vært i kontakt med.

Saken fortsetter under bildet.

KRITIKK: I går omtalte Aftenposten et varsel om kritikkverdige forhold rettet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. FOTO: MIMSY MØLLER

I går omtalte Aftenposten et varsel om kritikkverdige forhold rettet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Mimsy Møller

Les også: – Skolelederne i Oslo må forstå hvorfor vi har ytringsfrihet

Les også: Søgnen taper politisk støtte

«Utmattelsestaktikk»

Etter det Dagsavisen erfarer skal også forrige skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) ha kjent seg motarbeidet av Astrid Søgnen, direktør for Norges største kommunale etat med ansvar for 15.000 skoleansatte og 90.000 elever.

Flere uavhengige kilder Dagsavisen har vært i kontakt med beskriver situasjonen slik:

* Manglende vilje til å bli styrt av politisk ledelse, samtidig som man bruker mye tid og energi på å yte motstand på prosjekter sittende byråd eller bystyret ønsker gjennomført.

* Manglende vilje til å sette politiske beslutninger ut i live ved stadig å ta omkamp eller trenere avgjørelser som allerede er fattet. «Utmattelsestaktikk» er ord som blir brukt.

* Underveis i politiske prosesser skal saksdokumenter ofte ha vært mangelfulle og lite drøftende slik at det ga politisk ledelse lite reelt handlingsrom.

* Siden de rødgrønne overtok makten i Oslo i 2015, har det vært et sentralt trekk ved Utdanningsetaten i Oslo kommune, at den ikke ønsker å bli politisk styrt av en sterk byråd, og er villig til å gå langt for å unngå nettopp dette.

Les også: – Det verste var å se andre bli skjelt ut foran sine egne kolleger

Les også: Tar ingen selvkritikk for dårlig ytringskultur

«Drittpakke»

Dagsavisen kjenner til eksempler på at både forrige og sittende skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er blitt omtalt i svært nedsettende ordelag under møter i etaten.

– Saken i gårsdagens Aftenposten kan ikke oppfattes som noe annet enn en velregissert drittpakke fra ledelsen i Utdanningsetaten, med mål om å redde sin egen posisjon og ettermæle ved å sverte den sittende byråden. Det har sannsynligvis aldri skjedd før at byråkratiet eller administrasjonen har sendt formelt varsel på en byråd eller statsråd.

– Det vanlige er at man som byråkrat lojalt og profesjonelt forholder seg til den til enhver tid sittende politiske ledelse. At man tyr til varsling sier noe om hvor desperat ledelsen i Utdanningsetaten nå er, sier en sentralt plassert kilde til Dagsavisen.

Skoledirektør Astrid Søgnen har ikke svart på Dagsavisens henvendelser.

Les flere saker:

Stor uro i Osloskolen

Varsel mot Astrid Søgnens lederstil i 2014

– Ikke grundig nok behandling av varselet mot Søgnen

Jussprofessor slakter behandlingen av Søgnen-varselet

Skolesjefens nærmeste sjef svarer om varselet

– Vi skal snu et tankskip

Debatt: Tankskip eller flaggskip?

Bakgrunn

* Bakgrunnen for saken er at lærer Simon Malkenes (44) beskrev en urolig skole­time på Ulsrud videre­gående i NRKs Dagsnytt 18 mandag 5. mars ved å lese anonymiserte elevers forstyrrende oppførsel i en skoletime.

* Skolens ledelse mente elevene var krenket og startet forundersøkelser for en personalsak med utgangspunkt i Opplær­ings­loven § 9 A-5 om skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt på skolen krenker en elev.

* Debatten eksploderte. Flere mente saken var et eksempel på knebling og manglende ytringsfrihet for lærere som ønsker å sette søkelys på kritikk­verdige forhold i skolen som ikke er til elevenes beste.

* I en kronikk i Aften­posten uttalte skole­direk­tør Astrid Søgnen at elever skal slippe å føle seg uthengt og stigmatisert av sin egen lærer. Rektor på Ulsrud videregående skole der Malkenes er lærer, David Dunlop, har på sin side gitt Malkenes en tilrettevisning, som også beskrives som en advarsel eller reprimande som blir hengende ved ham.

Nyeste fra Dagsavisen.no: