Nyheter

Høyre krever at Thorkildsen dokumenterer samarbeidsproblemer med Utdanningsetaten

Høyre krever at skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, dokumenterer samarbeidsproblemene hun oppgir å ha med Utdanningsetaten.

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), måtte svare for samarbeidsforholdene mellom henne og Utdanningsetaten i Oslo under et møte i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo torsdag kveld.

Det ble tidligere i uken kjent at flere ledere i etaten har varslet om Thorkildsens oppførsel, som blir beskrevet som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Thorkildsen slo onsdag tilbake og uttalte at samarbeidsforholdet med ledelsen i etaten har vært vanskelig over lang tid. I en skriftlig uttalelse til mediene onsdag skrev Thorkildsen at hun har «savnet åpenhet og imøtekommenhet om nye faglige innspill og politiske føringer».

Les også: Thorkildsen: Vanskelig å samarbeide med Utdanningsetaten i flere år

Mellom

Under det faste månedlige møte i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre torsdag, måtte Thorkildsen tåle kritikk for å ikke ha varslet komiteen om samarbeidsproblemene før hun gikk ut i mediene, og hun ble også bedt om å dokumentere hvilke politiske føringer Utdanningsetaten ikke har etterlevd.

Thorkildsen uttalte at hun av flere grunner ikke kunne gi informasjon om konkrete saker under møtet. Dette reagerte opposisjonen på, og komiteen vedtok enstemmig at byråden må komme tilbake til komiteen og redegjøre for saken.

– Byråden har kommet med ganske alvorlige uttalelser om egne ansatte og varslere. Derfor har vi bedt henne dokumentere disse uttalsene. Vi har ikke fått noe informasjon om hva hun bygger disse uttalelsene i pressen på, og det mener jeg er alvorlig, all den tid det foreligger et ganske omfattende varsle på henne, sier Høyres Saida Begum til NTB.

Les også: Lektor mener Thorkildsen-varsel er ledd i maktkamp

– Mye skurrer

Begum sier hun mener mye «skurrer» med saken.

– Under forrige komitémøte for en måned siden uttalte samme byråd at hun hadde et veldig godt samarbeid med Utdanningsetaten, og nå, bare en måned senere, leser vi dette i pressen. Da må hun enten ha feilinformert oss forrige gang, eller så er det som kommer fram nå, feil. I tillegg har internrevisjonen i februar i år uttalt at Utdanningsetaten kvitterer ut politisk vilje, mens byråden sier samarbeidsproblemene har vart i flere år, påpeker hun.

Begum ber Thorkildsen komme med konkrete eksempler på hvilke politiske bystyreevdtak eller politiske bestililinger gjennom budsjettdokumenteter eller tildelingsbrevet, som har blitt motarbeidet.

Les også: Rå maktkamp i Oslo-skolen: Søgnen trolig allerede på vei ut

Søgnen møtte ikke 

På spørsmål fra NTB om hvordan byråden ser hvordan hun og ledelsen i Utdanningsetaten skal kunne klare å samarbeide videre, sier Thorkildsen at hun ikke kan kommentere det nå.

– Men det er noe vi jobber med og vil komme tilbake til, sier Thorkildsen.

Hun vil ikke svare på om hun kan utelukke at leder i etaten, Astrid Søgnen, må tre til side som følge av konflikten.

– Jeg ønsker ikke å drøfte eventuelle arbeidsforhold i mediene, sier hun.

Søgnen stiller normalt på de faste møtene i komiteen, men var ikke til stede torsdag.

Thorkildsen mener det ikke er aktuelt at hun selv trer til side mens varslersaken mot henne behandles.,

– Nei, det har jeg ikke hørt noen si og aller minst fra byrådslederen, så det tar jeg for gitt at jeg ikke må, sier hun.

(NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: