Nyheter

– Dette kan du ikke være fornøyd med, Inga Marte!

Før sommeren lovet skolebyråd Inga Marte Thorkildsen at ledelseskulturen i Norges største kommunale etat skulle endres. – Skoledirektør Astrid Søgnens innspill er overhodet ikke et svar på dette, sier Eivor Evenrud (R).

Eivor Evenrud (Rødt) mener skoledirektør Astrid Søgnens (i bakgrunnen) svar ikke tyder på at måten etaten skal styre skolene på skal endres, slik skolebyråd Inga Marte Thorkildsen ved flere anledninger har sagt.

– Etaten har satt rød ring rundt at Osloskolens ledelseskultur skal være basert på tillit, og at kommunikasjonen skal bygge på åpenhet. Problemet er bare at i det de skriver, klarer jeg ikke å se at etaten har foreslått hvordan de reelt skal endre sin måte å styre skolene på – som var skolebyrådens klare beskjed, sier Eivor Evenrud, nestleder i kultur- og utdanningskomiteen til Dagsavisen.

Det var hun som i våres tok initiativ til den mye omtalte høringen om ytringsfrihet i Osloskolen i kjølvannet av Malkenes-saken.

– Skoledirektørens svar har en byråkratisk tilnærming til et problem hun knapt vil innrømme at eksisterer. Nok en gang legges det opp til at det er lærerne og skolen som skal endre seg, ikke toppledelsen i etaten, sier Evenrud, og viser til Utdanningsetatens ti siders innspill «Videreutvikling av rammeverket for det strategiske arbeidet på skolene» datert 5. juni 2018.

Les også: Tar ingen selvkritikk for dårlig ytringskultur

– Skal endres fra toppen

Debatten om fryktkultur og manglende ytringsklima i Osloskolen hadde rast siden begynnelsen av mars da 363 lærere fra skoler over hele byen, gjennom et opprop i Dagsavisen 11. mai i år, ba skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) rydde opp i en ledelseskultur som sprer frykt og usikkerhet.

Thorkildsen varslet umiddelbare grep:

– Vi skal reelt endre måten skolen styres på fra toppen. Det betyr at vi må gå over fra kontroll til skoleutvikling og samarbeid. Da må styringsprinsippene i Utdanningsetaten fornyes slik at de er i samsvar med våre forventninger om tillit og åpenhet, uttalte byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen, før hun fortsatte:

– Jeg forventer at etaten tar inn over seg kritikken som har kommet fra veldig mange hold. Det er en realitet at veldig mange opplever at det er et vanskelig ytringsklima i Osloskolen. Da må også etaten se kritisk gjennom hvordan de styrer skolen og være ydmyke i møte med kritikken. Det forventer jeg, sa Thorkildsen.

Slik reglementet for bystyrekomiteene åpner for, ble det halvannen uke senere etter initiativ fra Eivor Evenrud, arrangert åpen høring om ytringsfrihet i Osloskolen i rådhuset.

Torsdag denne uka skal komiteen avgjøre hvilken konklusjon som skal trekkes fra høringen, og vurdere hvordan temaet under høringen eventuelt skal følges opp.

Ifølge Evenrud er det dessverre lite som tyder på at etatsledelsen har endringskompetanse.

– Det er åpenbart at uttalte forventninger fra skolebyrådens side ikke er nok. Her må det en klar instruks til, understreker Eivor Evenrud fra Rødt.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

– Ikke naturlig

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen hadde i går ikke anledning til å kommentere saken.

I en e-post til Dagsavisen svarer skoledirektør Astrid Søgnen slik på kritikken om at hun retter fokus mot hva skolene skal gjøre, og ikke hva etaten selv, områdedirektører og rektorer skal endre i sin måte å styre skolene på:

– Dokumentet det henvises til, er Utdanningsetatens svar på et oppdrag vi fikk i tildelingsbrevet for 2017/2018, hvor etaten ble bedt om å beskrive videreutvikling av det strategiske rammeverket. Byråden har oversendt redegjørelsen til kultur- og utdanningskomiteen. Det er ikke naturlig for oss å kommentere saken ut over dette.

Saken fortsetter under bildet.

Bildetekst: Jlkgj klgj hklh lø kløhklfh gdf  gsdfjk

Skoledirektør Astrid Søgnen. Foto: Mimsy Møller

Les også: Lærer Malkenes tatt inn i varmen, men fikk ingen gratulasjon av skoledirektør Søgnen

– Et viktig tema

På våre neste to spørsmål om hvordan etaten eventuelt vil endre sin egen måte å styre skolene i hovedstaden på for å fremme ytringskultur og åpenhet, og om skoledirektør Astrid Søgnen personlig vil endre sider ved sin egen lederstil, gis et samlet skriftlig svar:

– Ytringskultur er et viktig tema som må løftes fram med jevne mellomrom, i våre virksomheter som ellers i samfunnet. Sammen med tillitsvalgte har vi utarbeidet opplegg for diskusjon om ytringskultur, som alle skoler er oppfordret til å benytte på planleggingsdagene før skolestart. Det gjelder også utdanningsadministrasjonen. I løpet av høsten inviterer vi alle rektorer i grupper sammen med sine tillitsvalgte, blant annet for å beskrive kjennetegn ved god ytringskultur. Temaet ytringskultur integreres også i opplegg for en del kurs, medarbeidersamtaler og andre relevante sammenhenger.

Les også: Kierulf: Skolelederne i Oslo må forstå hvorfor vi har ytringsfrihet

Bakgrunn

* Lærer Simon Malkenes beskrev en urolig skoletime på Ulsrud videre­gående skole i NRKs Dagsnytt 18 mandag 5. mars ved å lese anonymiserte elevers forstyrrende oppførsel i en skoletime.

* Skolens ledelse startet forundersøkelser for en personalsak ut fra Opp­lær­ingsloven § 9 A-5 om skjerpet aktivitetsplikt dersom en skoleansatt krenker en elev.

* Flere mente saken var eksempel på knebling og manglende ytringsfri­­het for lærere.

* Ulsrud videregående skole ga Malkenes en tilrettevisning (en slags advarsel/reprimande).

Les også: Ingen personalsak mot frittalende lektor i Oslo

Les også: Professor refser Søgnens opptreden: – Uforsvarlig saksbehandling

Les også: Stor uro i Osloskolen