Nyheter

– Håndhilsing avgjør ikke om du er god muslim

Mohammad Usman Rana mener samtidig at håndhilsing ikke bør bli sett på som en markør for vellykket integrering.

Dagsavisen skrev om småbarnsfaren «Josef» som mistet jobben sin på Ekeberg barneskole, fordi han nektet å håndhilse på kvinner. Saken har skapt storm i kommentarfeltene. Mange er provosert over det de mener er mangel på respekt fra mennesker som ikke vil håndhilse, en handling de oppfatter som en sentral del av norsk kultur. Men hvorfor velger noen muslimer å ikke håndhilse på motsatt kjønn?

Regel om fysisk kontakt

Mohammad Usman Rana er forfatter av boka «Norsk islam: hvordan elske Norge og Koranen samtidig» og ekspert på vestlig og norsk islam.

– Tradisjonelt blant muslimer er det uvanlig at mennesker av motsatt kjønn håndhilser på hverandre. Det er både religiøse og kulturelle årsaker til det, men det handler ikke om at det ene kjønnet er rangert høyere enn det andre. Det handler om regelen om fysisk kontakt mellom kjønnene, forteller Rana.

Han vil ikke kommentere om han selv håndhilser på kvinner eller ikke.

– Det er en del teologer med stor autoritet som mener at dersom en av motsatt kjønn rekker fram hånden, kan man håndhilse for å unngå å skape en flau og ukomfortabel situasjon, særlig hvis man bor i et land der det blir sett på som uhøflig ikke å håndhilse. Det vil si at disse ikke ser på det å håndhilse som noe graverende. Med andre ord definerer ikke slik håndhilsning alene om man er en god eller dårlig muslim, sier Rana.

Han mener det er viktig at arbeidsgivere og storsamfunnet ikke politiserer håndhilsingen så mye. Det bør ikke bli sett på som en sentral markør for vellykket integrering eller ikke, mener han.

Les også: Håndhilser ikke på kvinner – mistet jobben

– Må senke skuldrene

– Vi må huske på at hilsemåter er dynamiske og kulturelt betingede. Blant andre ikke-muslimske kulturer er det også uvanlig å håndhilse på tvers av kjønn eller håndhilsing i det hele tatt. For øvrig har det siste tiåret blitt vanligere å gi hverandre en klem i Norge. Det var ikke vanlig på 90-tallet. Jeg tror derfor at også storsamfunnet må senke skuldrene litt og ta høyde for at folk hilser på ulike vis.

– Er du uenig i påstanden om at dersom man nekter å håndhilse på motsatt kjønn så viser man ikke respekt?

– Jeg kan forstå at det kan bli sett på som uhøflig å ikke håndhilse, selv om det ikke er hensikten til de som ikke håndhilser. Derfor er dette vanskelig, og de som ikke håndhilser må i det minste forklare hensikten bak dette og hilse på en annen høflig måte. Jeg tror at i veldig mange yrker kan man klare seg uten å håndhilse, og rent hygienemessig kan det være fornuftig, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lignende sak

Dagsavisen fortalte i gårsdagens avis at «Josef» (ikke hans egentlige navn) har klaget saken og skolen – og Nav – inn for Diskrimineringsnemnda. Skolen har svart i et brev til nemnda at et «krav om å kunne håndhilse på personer av begge kjønn er en forutsetning for alle som skal arbeide i det norske skolesystemet». Josef mener skolen ikke har gitt ham et reelt valg for å beholde jobben.

Diskrimineringsnemnda har ikke tidligere behandlet noen problemstilling helt lik den i Josefs sak, men daværende Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandlet en lignende sak i 2010.

– Her var problemstillingen hvorvidt klager kunne anses diskriminert da hun ble fratatt et frivillig ulønnet verv. Klager hadde påstått at dette skyldtes hennes etniskbestemte måte å hilse på. Nemnda fant det imidlertid ikke bevist at det var årsakssammenheng mellom fratakelsen av det ulønnede vervet og hennes hilsemåte. Det var i denne saken derfor ikke aktuelt å ta endelig stilling til hvorvidt en fratakelse av et verv på grunn av en etniskbestemt hilsemåte, måtte anses i strid med diskrimineringsregelverket, forklarer Ashan Nishantha, direktør i Diskrimineringsnemnda.

Nemnda opplyser at de sannsynligvis vil behandle de to klagene fra Josef i oktober, og at den endelige avgjørelsen vil være klar i november.

Les også: – Riktig at han mistet jobben

– Vi har full forståelse for «Josef»

Dagsavisens tok tirsdag turen til Grønland for å prøve å finne noen muslimer som vil uttale seg om håndhilsing på det motsatte kjønn.

Det skulle vise seg å være vanskeligere enn antatt. Bare noen få stoppet opp, og de fleste av dem gikk så fort de fikk høre om temaet vi ønsket å snakke om.

Men to unge jenter ville gjerne snakke om islam og håndhilsing mellom kjønnene.

Kamaria Hussein (19) og Fatima Al-Hemdany (19) forteller at de er godt kjent med temaet fra før.

Kamaria Hussein og Fatima Al-Hemdany.

Kamaria Hussein og Fatima Al-Hemdany. Foto: Jantra Hollum

– Det er ikke nødvendig for «Josef» å håndhilse på kvinner for å gjøre jobben sin på en god måte. Man kan skape vennskap og tillit på andre måter. Det finnes jo flere muslimske leger som ikke håndhilser på pasienter av motsatt kjønn, sier Hussein.

Jentene selv håndhilser begge på menn.

– Jeg føler ikke at dette er et stort problem i samfunnet, og jeg føler ikke det er et behov for å blåse det opp så veldig. Man skaper heller et problem da, sier Hussein.

– Hvordan hadde dere opplevd det hvis en mann nektet å håndhilse på dere?

– Det er helt greit, vi har full forståelse for det, sier Al-Hemdany.

Nyeste fra Dagsavisen.no: