Nyheter

– Risikabelt å legge ned

Aina Stenersen (Frp) foreslår i Oslo bystyre å bevare Ullevål sykehus.

Forrige uke uttalte en opprørt Kjersti Toppe (Sp) seg i Dagsavisen om nedleggelsen av Ullevål sykehus.

– Saken er ikke blitt behandlet politisk, og er ikke forankret i Stortinget, sa Toppe i saken.

Toppe sine påstander får støtte fra fraksjonsleder for Frps bystyregruppe i Oslo, Aina Stenersen.

– Prosessen har i stor grad ikke vært gjennom de folkevalgte i Oslo heller. Beslutningen er tatt av byråkrater, vektlegger Stenersen.

I september vil Stenersen foreslå for Oslo bystyre å bevare Ullevål sykehus, samtidig som Aker lokalsykehus prioriteres.

– Vi er enige med blant annet Helsepartiet, folkeaksjonen, og ulike fagmiljøer i en konseptutredning av fortsatt sykehusdrift på Ullevål før planene fortsetter. Det er en fantastisk ekspertise på Ullevål, og en rekke somatiske og psykiatriske plasser som ikke kan legges ned uten videre, sier hun.

Les også: Helseministeren: Ingen Aker-utbygging uten Ullevål-nedleggelse

Stor risiko

I forslaget hennes poengterer hun at fagfolk advarer om at viktige elementer som befolkningsvekst og en aldrende befolkning ikke er blitt ivaretatt i beslutningsprosessen.

– Det er knyttet stor økonomisk risiko til planene samtidig som de innebærer en helsemessig risiko for Oslos innbyggere. Fagfolk advarer mot en oppsplitting av fagmiljøer og helsefaglige konsekvenser av å legge ned Ullevål som er Norges største og viktigste akuttsykehus, sier hun i forslaget.

På laget har hun Kristin Hovland, leder for Oslo Legeforening, og Lene Haug, nestleder i Helsepartiet og dessuten styremedlem i folkeaksjonen «Redd Ullevål sykehus».

– «Redd Ullevål sykehus» har prøvd å få offentlighetens lys på saken. Vi treffer jo ansatte ved Oslo universitetssykehus som ikke kjenner til saken, sier Haug. Hun legger til:

– Utbyggingen av Oslo universitetssykehus er Fastlands-Norges største byggeprosjekt noensinne, med en prislapp på minst 60 milliarder.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Dårligere tilbud

Kristin Hovland, leder for Oslo Legeforening, påpeker at selv om det er snakk om mye penger, er det likevel menneskeskjebnene som gjør saken så alvorlig.

– Dagens planer kommer til å gi et dårligere tilbud til pasientene, både lokalt og nasjonalt. Vi er bekymret for at det faglige miljøet blir dårligere. Utbyggingen av Gaustad er dyrere, og disse pengene bør heller brukes til pasientbehandling og andre nødvendige utviklingsprosjekter i Helse Sør-Øst, sier Hovland, og legger til:

– Nå er de i en fase for å utrede de alternative løsningene nøyere, og tydeliggjøre risikoene og mulighetene. Det er bekymringsfullt at i denne fasen hvor de egentlig skal grave dypere i alternativene, så kommer de opp med stadig nye ideer for Gaustad-alternativet.

Haug er enig:

– Det er kritikkverdig at beslutningen er fattet før muligheter, risiko og behov er vurdert. Den uryddige prosessen har startet i feil ende. Det har nå blitt avdekket så mange problemer og bekymringer at beslutningen må revurderes. Den er rett og slett fattet på sviktende grunnlag, sier Haug.

Les også: – Det er et spill av en annen verden

Sprengt kapasitet

Stenersen vektlegger at sykehuskapasiteten i Oslo er sprengt. Hovland poengterer at befolkningsøkningen er stor i hele Oslo og omegn, og at behovet for sykehusplasser bare kommer til å øke i årene framover.

Haug hevder at argumentene for å legge ned Ullevål sykehus ikke er korrekte:

– Det var kanskje vanskelig å bygge på tomta til Ullevål for over 100 år siden, men nå har vi nye byggeteknikker. Det har blitt bygd mye nytt på Ullevål de siste tiårene, blant annet en akuttavdeling midt inni et eksisterende bygg, vegg i vegg med operasjonssalen, uten at den måtte stenges en eneste dag. Når folk hevder at det vil bli for dyrt, så er det et ugyldig argument, fordi det vil bli like dyrt med infrastruktur på Gaustad.

Nyeste fra Dagsavisen.no: