Nyheter

Ruster opp filmbransjen

To år etter at filmmeldinga ble lagt fram og behandlet i Oslo bystyre, faller nå siste brikke på plass.

Bilde 1 av 0

– Vi har nå gjort så å si alt som sto i filmmeldinga, som å styrke rekruttering og tilgang til bransjen, samt blitt med i Viken filmsenter, og bygget opp og gitt støtte til flere visningssteder for film i Oslo, sier Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

I filmmeldinga for Oslo i 2016, ble det satt opp en rekke punkter som byrådet skulle gjennomføre. Nå er siste brikke på plass: Å utlyse et oppdrag for filmfond.

Styrker filmfestivaler

Mange av punktene som bystyret vedtok, har handlet om økonomisk støtte.

– Vi har støttet Oslo Pix, og det er gitt støtte til Kunstnernes Hus kino og nye Vega scene. Vi har også løftet de eksisterende filmfestivalene, forteller Hansen.

– I Viken filmsenter som er der vi driver mest direktestøtte i forbindelse med rekruttering, har de fokus både på kjønn og på bakgrunn hos filmarbeidere. Det er de som legger premissene for de økonomiske tildelingene, og har en veldig bevissthet rundt det.

Venter på utredning

– Mange i bransjen peker på at det som bidrar mest til å skape bedre kjønnsbalanse i filmbransjen, er gjennom økonomisk bevilgning. Dere har ikke satt likestilling eller presentasjon av kjønn som noe som helst krav for å bevilge økonomisk støtte?

– Nei, men det er en ting vi må se på når vi skal vurdere utforming for et filmfond. Skal pengene kanaliseres, er det mange ting vi må finne ut av her. Vi venter på en utredning som skal bli ferdig i løpet av høsten, før vi kan utføre en videre politisk behandling. Tallene for Viken filmsenter viser en god balanse, og at det hjelper å være opptatt av likestilling. Spørsmålet er om det skal være et krav i filmfondet. Det er et sterkt virkemiddel, og en av tingene vi skal se på, altså hvilke krav skal man stille for å få til utbetalingene derfra.

– Er likestilling noe Oslo bystyre er bevisst på og jobber aktivt for å få til?

– Jeg er opptatt av å få til bedre likestilling både i filmbransjen og i andre deler av kulturlivet, for det er ikke topp, der heller. Men de virkemidlene vi har nå, er ikke egna for å stille samme krav.

– Kan man ikke som en aktør som sitter på pengesekken sette noen premisser for at man skal kunne få støtte?

– Reglene for våre tilskudd som de er nå åpner ikke for det, men vi holder på med en gjennomgang av våre tilskuddsordninger nå som skal opp i bystyret snart, og da ser vi på om det er andre krav vi skal stille, enn de vi har i dag. Jeg tenker at et filmfond som er mye mer direktefinansiering av prosjekter kan være et bedre verktøy for å stille den typen krav. Det ligner mer på den nasjonale debatten hvor det handler om utbetalinger, for NFI og hvilke prosjekter de finansierer her. Da handler det om å finansiere enkeltprosjekter. Derfor er det også interessant å se hva vi kan gjøre med det, avslutter Hansen.