Nyheter

Mener Høie tar feil

Bent Høies trussel om stans av Aker-utbygging provoserer sykehuslegene.

– Dette er et spill av en annen verden, sier hovedtillitsvalgt for legene ved Oslo universitetssykehus, Aasmund Bredeli.

Trussel

Trusselen om å stanse utbyggingen kom fram da helseminister Bent Høie (H) ble intervjuet av Oslo legeforenings fagblad Journalen, og deretter sitert i Dagsavisen.

Bredeli mener kapasiteten på sykehusene i Oslo og Akershus vil bli sprengt dersom planene om nedleggelse gjennomføres.

– Det som bekymrer oss er at vi ikke klarer å opprettholde tjenestetilbudet for Oslos befolkning i årene som kommer. Sykehuskapasiteten vil være sprengt allerede fra den dagen Rikshospitalet og Aker står ferdig utbygget, konstaterer han.

Les bakgrunn for saken: Helseministeren: Ingen Aker-utbygging uten Ullevål-nedleggelse

Effektivisering

Vedtaket om nedleggelse av Norges største sykehus på Ullevål er ifølge Bredeli basert på urealistiske planer.

Behovet for sykehustjenester framover er satt altfor lavt, og en rekke oppgaver som i dag gjøres av sykehusene planlegges overført til kommunen. I tillegg er effektiviseringsplanene altfor ambisiøse, mener Bredeli.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ingen plan

– Det finnes ingen plan for hvordan kommunen skal overta pasienter i det omfanget som ligger i planene. Effektiviseringen de planlegger med har heller ikke latt seg realisere i tilsvarende prosjekt. Nedleggelsen av Aker var basert på tilsvarende urealistiske planer. Det viste seg å være en feilbeslutning. Å legge ned Ullevål vil være en tilsvarende feil, men med langt mer omfattende konsekvenser, sier han oppgitt.

Bredeli får støtte fra tidligere tillitsvalgt for Oslo-legene, Christian Grimsgaard, som mener realiteten er en helt annen enn den Høie fremstiller.

Les også: Nei til blod, ja til sæd

Stort behov

– Behovet for sykehustjenester øker så dramatisk at en nedleggelse av Ullevål vil skape store problemer for Oslo-sykehusene, ikke minst for Ahus som svart på hvitt dokumenterer betydelig underkapasitet, sier han, og peker på samarbeidsavtalen Ahus har med Diakonhjemmet, som i dag kan avlaste Ahus med inntil 10 pasienter daglig.

Bredeli er enig i at det trengs å bygges nye sykehusbygg, men mener det ikke er mulig å legge ned Ullevål for å finansiere utbygging på Aker.

– Vi trenger begge disse sykehusene framover, og Oslo universitetssykehus har allerede egenkapital til å bygge lokalsykehus på Aker også uten salg av Ullevål, avslutter han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nyeste fra Dagsavisen.no: