Nyheter

Kommunens forslag: Slik skal Oslos nye byvåpen se ut

Fjerner fargene og forenkler.

Oslo kommune anbefaler å fornye byvåpenet.

«Vi ser til Stockholm, Helsinki og København som alle har gjennomført tilsvarende fornyelse av sine byvåpen for å være en tydelig avsender i alle kommunikasjonsflater. Dagens byvåpen for Oslo kan unntaksvis fortsatt brukes ved  særskilte historiske og høytidelige anledninger med sterk kobling til tradisjon», heter det i dokumentet «Ny visuell identitet i Oslo kommune», som ble presentert tirsdag.

Dagens byvåpen. Foto: Oslo kommune

Dagens byvåpen er svært detaljert og inneholder mange farger. Kommunen ønsker å forenkle det, for å gjøre bruken av det enklere, og samtidig beholde hovedelementene.

«Fremstillingen av St. Hallvard er byvåpenets bærende element. Sirkelformen med borgkronen er unik for Oslo og det samme gjelder atributtene til St. Hallvard; tre piler og møllesten. I forslaget om fornyet byvåpen er det tatt hensyn til heraldiske føringer om et klart og enkelt byvåpen. Det er gjort en grundig vurdering av detaljeringsnivå og enkeltelementer, og hovedelementet St. Hallvard er forstørret», skriver kommunen.