Nyheter

Søgnen taper politisk støtte

Skoledirektør Astrid Søgnens skjebne ligger nå i byråd Inga Marte Thorkildsens (SV) hender ifølge utdanningspolitikere fra flere partier Dagsavisen har snakket med.

Den politiske tilliten til direktør for Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen, var allerede tynnslitt før tirsdagens åpne høring om ytringsfrihet i Oslo-skolen etter at debatten om fryktkultur og manglende ytringsklima har rast siden begynnelsen av mars.

Les også: Professor refser Søgnens opptreden: – Uforsvarlig saksbehandling

Vanskeligere

Nå viser det seg at skoledirektør Astrid Søgnen med sin opptreden under høringen har gjort det enda vanskeligere for seg selv.

Etter en kort innledning valgte Søgnen å holde en mer enn fem minutter lang orientering om Ulsrud-saken, også kjent som Malkenes-saken, der hun ga detaljert informasjon som inngår i personalmappa til lektor Simon Malkenes.

Tidspunkt for møter og omfang av møtevirksomhet mellom lærer Simon Malkenes, tillitsvalgte og hans arbeidsgiver, samt høytlesning av en rekke uttalelser elever ved Ulsrud skal ha gitt til rektor David Dunlop for å ytre sin misnøye med lærerens opptreden i Dagsnytt 18 mandag 5. mars, var noen av detaljene hun beskrev.

Flere opplysninger var ikke tidligere kjent for offentligheten – ei heller for Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap. Det bekrefter hun overfor Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Utålmodig

– Jeg var ikke kjent med at utdanningsdirektøren skulle redegjøre for saken på denne måten, i dette omfanget eller på et slikt detaljnivå. Dette må direktøren selv svare for, sier hun til Dagsavisen.

Onsdag kveld sa Astrid Søgnen til VG at kommuneadvokaten har vurdert saken og konkludert med at uttalelsene ikke er i strid med taushetsplikten. Konklusjonen kom rundt 14.00 onsdag formiddag.

– Byråden er kjent med konklusjonen, skriver Søgnen i en SMS til VG.

Thorkildsen hadde selv ikke rukket å sette seg inn i den sju sider lange uttalelsen da Dagsavisen tok kontakt onsdag, ifølge byrådsavdelingen.

– Jeg har tidligere sagt, og gjentar nå, at jeg forventer raske endringer knyttet til ytringskulturen og at dette tydelig merkes ut på skolene, påpeker byråden.

– Mener du Astrid Søgnen er rett person til å gjennomføre den tillitsreformen i skolen som byrådet har lovet velgerne i sin politiske plattform?

– Utdanningsdirektøren er ansvarlig for å gjennomføre byrådets politikk. Jeg er svært utålmodig på å motta tilbakemeldinger fra ansatte i osloskolen om at de opplever merkbar forandring. Denne diskusjonen er for viktig til å ende i et spørsmål om én person. Som blant andre Simon Malkenes selv har påpekt; dette handler også om økonomi, systemer og kultur.

– Mener du skoledirektør Søgnen nå bør vurdere sin stilling?

– Vi har en etatsdirektør som tidligere har vist svært stor gjennomføringskraft. Det forventer jeg at hun også viser i denne saken, sier Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

Les også: Mener Søgnen brøt taushetsplikten

– Uklokt

Også flere andre politikere fra byrådspartiene Ap og Miljøpartiet De Grønne, er kritiske til det som skjedde under tirsdagens høring.

Aps skolepolitiske talsperson i kultur- og utdanningskomiteen, Abdullah Alsabeehg, svarer slik på om hans tillit til skoledirektøren er svekket etter hennes redegjørelse:

– Det er flere enn bare Malkenes som har tatt kontakt og beskrevet for oss folkevalgte en fryktkultur i osloskolen. Høringen handlet om dette, ikke om en enkeltsak.

– Jeg ble derfor svært overrasket av at Søgnen valgte å bruke store deler av sitt innlegg på å snakke om Malkenes-saken. Derfor tok jeg dette opp med henne direkte med en gang under høringen, sier han.

– Når skoledirektøren sitter i en offentlig, direktestreamet høring og leser høyt fra dokumenter i en personalmappe. Vil ikke det skape et dårligere snarere enn et tryggere ytringsklima for ansatte i Osloskolen?

– Som nevnt ble jeg svært overrasket over at saken til Malkenes ble redegjort for så detaljert og omfattende. Det var etter min mening uklokt, og jeg ga uttrykk for dette direkte.

– Jeg har forståelse for at det hun gjorde kan sende feil signaler, og virke mot høringens hensikt om å skape en god ytringskultur i Oslo.

På spørsmål om Søgnen bør vurdere sin stilling, sier han:

– Det er ikke bystyrets oppgave å ta stilling til dette. Vi kan kritisere styringen, og hvordan situasjonen har vært håndtert, men det er ikke innenfor bystyrets mandat å avsette etatsdirektører. Jeg har tillit til at byråden vil følge opp Utdanningsetaten på en god måte.

Les også: Hyllet Simon Malkenes i markering for ytringsfrihet

– Nyttig

MDGs Harald A. Nissen mener skoledirektørens framstilling var «noe underlig», og tok oppmerksomheten bort fra andre gode innlegg som bystyrerepresentantene ble presentert for, blant annet fra elevenes representanter.

– Formen på skoledirektørens innlegg var ikke akkurat med på å styrke dialogen, sier Nissen.

På spørsmål om Søgnen med sin opptreden bidrar til et dårligere ytringsklima i skolen, svarer han:

– Man kan jo spørre seg hvilke rådgivere skoledirektøren har når hun presenterer denne type materiale på direkten. Hun er med på å personfokusere utfordringene mer enn nødvendig. Det er de tyngre strukturelle forholdene de rødgrønne ønsker å gjøre noe med gjennom tillitsreformen.

Les også: Søgnen tar ingen selvkritikk for dårlig ytringskultur

Også i støttepartiet Rødt er holdningen krystallklar:

– Skoledirektør Astrid Søgnen bør vurdere sin stilling, sier Eivor Evenrud.

På borgerlig side er tonen en noe annen. Venstres Odd Einar Dørum vil ikke forfølge saken og mener heller ikke at Søgnen bør vurdere sin stilling:

– Hvis Malkenes ønsker å forfølge denne saken står han fritt til det. Det er ikke noe Venstre i bystyret kommer til å ta initiativ til, sier han.

Høyres Saida Begum sier dette om Astrid Søgnens innlegg:

– Jeg synes at skoledirektøren holdt en nyttig og informativ redegjørelse.

Les også: Lærer Malkenes tatt inn i varmen, men fikk ingen gratulasjon av skoledirektør Søgnen

Mer fra Dagsavisen