Nyheter

Professor refser Søgnens opptreden: – Uforsvarlig saksbehandling

Direktør i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, får refs for sin opptreden under den åpne høringen om ytringsfrihet i Osloskolen der hun brettet ut nye detaljer i Malkenes-saken.

Bilde 1 av 2

– Dette fremtrer som et brudd på alminnelige regler og prinsipper om forsvarlig saksbehandling både overfor Malkenes og overfor bystyret.

– Skolesjefen skal ikke gå inn i en partsrolle der formålet er å sette sin underordnede i et mest mulig ufordelaktig lys, sier Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus og ekspert på forvaltningsrett og kommunal rett ved Universitetet i Bergen.

Lærer og lektor ved Ulsrud videregående skole, Simon Malkenes, var ikke til stede under høringen i Oslo bystyre da skolesjef Astrid Søgnen fra talerstolen brettet ut nye detaljer fra personalsaken som endte i en skriftlig reprimande.

Malkenes bekrefter overfor Dagsavisen at han heller ikke fikk noe forvarsel om Søgnens orientering til politikerne:

– Jeg var ikke på forhånd informert om at saken min skulle omtales under dagens høring i Oslo rådhus, sier Simon Malkenes til Dagsavisen.

Og det er nettopp dette jussekspert og tidligere rektor ved Universitet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, mener er kritisk dårlig saksbehandling fra Utdanningsetatens side.

Les også: Mener Oslos utdanningsdirektør brøt taushetsplikten

Holder ikke

– Det er helt uforsvarlig å legge fram utdrag av en sak på denne måten i et åpent møte uten at hovedpersonen samtidig har fått sjansen til å legge fram sine motforestillinger og sin versjon – skriftlig eller muntlig.

– Her spiller det ingen rolle om han kjente opplysningene og innholdet i kritikken fra før. Han skulle ha fått mulighet til å ta til motmæle mot skolesjefens saksfremstilling i den åpne høringen i bystyret, sier Bernt, og legger til:

– Dette er en lite betryggende og hensynsfull fremgangsmåte fra kommunens side. Kravene til forsvarlig saksbehandling er ikke oppfylt, fastslår Bernt.

– Ser du alvorlig på dette?

– Byråden eller administrasjonen i Utdanningsetaten burde advart Søgnen mot et slikt innlegg.

– Etaten skal ikke gjøre seg selv til part på denne måten i en sak som legges fram i bystyret. Den har som oppgave å gi de folkevalgte en mest mulig objektiv og fullstendig fremstilling av saken. Det er ikke gjort når Malkenes ikke gis mulighet til å kommentere det som skulle legges fram på høringen, sier Bernt.

Han mener videre at tilrettevisningen eller den skriftlige advarselen Malkenes har fått, aldri burde vært gitt på det aktuelle grunnlag:

– En tilrettevisning som ligger der som et dokument i mappen din, må anses som en ordensstraff som kan påklages. Kommunens klageutvalg er sannsynligvis rette organ. Om kommunen ikke aksepterer en klagebehandling av tilrettevisningen, bør Sivilombudsmannen bli bedt om å vurdere spørsmålet om Simon Malkenes har rett til å få denne avgjørelsen overprøvd ved klage etter reglene i forvaltningsloven, sier Jan Fridthjof Bernt til Dagsavisen.

Jurist Anine Kierulf har overfor VG uttalt at saken fremstår som brudd på taushetsplikten. Det er Bernt uenig i:

– Utdanningsetaten har ikke brutt taushetsplikt ved å fremlegge opplysninger som inneholder kritikk av Malkenes virke som lærer. Det er bare personlige forhold som er omfattet av taushetsplikten, ikke ting som går på utøvelsen av lærergjerningen, sier han.

Les også: Søgnen må gå

– Overrasket

Flere av opplysningene skoledirektør Astrid Søgnen formidlet fra talerstolen, er tidligere ikke kjent. Hun viste blant annet til uttalelser elever ved Ulsrud skal ha kommet med til rektor i etterkant av Malkenes’ opptreden på Dagsnytt 18 mandag 5. mars.

«Læreren henger oss ut. Alle vet hvilken klasse det er snakk om. Og mange vet hvem vi er. Han sier at det er systemet, som tråkker på oss liksom, men det er han som gjør det. Vi er identifisert av mange. De ler av oss.»

Søgnen siterte videre:

«Læreren sier at man knapt skulle tro det er unger som lever slik i dag. Unger som spiser reklamedrops til frokost, hva er det for en beskrivelse av oss.»

«Det stigmatiserer oss at vi blir beskrevet på denne måten. I samme slengen som det sies at elever kaster stoler, bor i blokk med elleve søsken, er fattige og uten ressurser».

Odd Erling Olsen er kontaktperson for de videregående skolene i Utdanningsforbundet Oslo, og var til stede på møtene Malkenes og Utdanningsforbundet hadde med skoleledelsen på Ulsrud. Han er overrasket over skoledirektør Søgnens gjennomgang:

– Det er ting i denne redegjørelsen som er utelatt, og det er fakta som mangler for å få en total eller helhetlig forståelse av saksgangen.

– Jeg synes det er rart at dette kommer nå, men det er jo fint at Søgnen åpner opp slik at vi kan få en full gjennomgang av saksgangen og håndteringen av denne saken. Til nå har de ikke ønsket å kommentere saken, men gjør det altså for første gang fra talerstolen i bystyresalen.

– Når vi åpner andre deler av saken mener jeg rektor må svare på spørsmål. Det er ikke lenger mulig å bruke taushetsplikt som argument for ikke å ville uttale seg, sier han.

Les også: Lærer Malkenes tatt inn i varmen, men fikk ingen gratulasjon av skoledirektør Søgnen

Mer fra Dagsavisen