Nyheter

Sterk vekst i trusler og vold mot lærere i Oslo

I løpet av 2017 ble det innrapportert 3.170 vold- og trusselepisoder i Oslo-skolen, en økning på hele 63 prosent fra året før.

– Dette er alvorlige tall, men dette må være fullt mulig å snu, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) i en pressemelding.

Det ble rapportert om 436 hendelser i kategorien «svært alvorlig» i løpet av fjoråret, noe som nesten er en dobling fra 227 året før. Antallet «alvorlige» hendelser økte fra 674 til 1.219, mens «lite alvorlige» hendelser økte fra 1.039 til 1.515. Tallene ble lagt fram mandag formiddag.

– Det er uakseptabelt at situasjonen er slik den beskrives i denne rapporten, sier Thorkildsen.

Les også: Voldstutsatt lærer vil anke

Av alle de innmeldte hendelsene ble 43 politianmeldt. De fleste utøverne av volden og truslene er i alderen 6–12 år.

– Både det faktum at det i hovedsak dreier seg om svært unge mennesker, i alderen 6–13 år, og at hovedtyngden av tilfellene knytter seg til 1–3 elever per skole, tilsier at dette både kan og skal vi gjøre noe med. Nå må vi inn i dybden og finne ut av årsakene til volden. Skal vi lykkes, må barn og unge være våre viktigste samarbeidspartnere, sier Thorkildsen.

(NTB)

Les også: – Skolebyråden må på banen

Nyeste fra Dagsavisen.no: