Nyheter

Krever statistikk-svar

I dag må arbeidsminister Anniken Hauglie (H) svare for seg i Stortinget om hvorfor det ikke lenger lages statistikk på hvor mange som får kontantstøtte.

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) tar opp mangel på kontantstøtteinformasjon i spørretimen i dag.

Byråd for eldre helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), er frustrert over at regjeringen ikke lenger lager statistikk over hvor mange som får kontantstøtte i Oslo.

Les saken her: Etterlyser kontantstøtte-statistikken

Spørsmål

Hun mener statsminister Erna Solberg (H) er feig som om ikke klarer å bestemme seg for hva hun vil gjøre med kontantstøtten.

Tellevik Dahls partifelle på Stortinget, Kari Henriksen, synes også det er merkelig at regjeringen ikke vil vite hvor mange som får kontantstøtte, og at det ikke skal lages statistikk over dette.

Hun har derfor sendt et skriftlig spørsmål til statsråd Anniken Hauglie.

«Av Dagsavisen 17. april fremgår det at Regjeringen ikke har oversikt over antall personer som mottar kontantstøtte. I statsbudsjettet for 2018 forslo regjeringen å bevilge i overkant av 1,7 milliarder kroner til ordningen. Er det riktig at regjeringen ikke ser behov for verken å vite selv, eller å orientere storting og kommuner om hvem og hvor mange som søker og mottar kontantstøtte?», spør Henriksen.

– Jeg synes det er bra av Tone Tellevik Dahl å sette søkelys på dette. Særlig sett i lys av at Oslo kommune har fått avslag på et forsøksprosjekt på å få innvandrerkvinner ut i arbeid, sier Kari Henriksen til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Andre alternativer

– Vi må se på andre alternativer enn kontantstøtte. Det er viktig å få innvandrerkvinner ut i jobb. Noe kontantstøtten ikke bidrar til, sier Henriksen.

– Regjeringen legger vekt på at familiene skal ha valgfrihet og det foreligger ingen planer om å fjerne kontantstøtten, sa statssekretær Tom Erlend Skaug (H) til Dagsavisen i forrige uke.

Siden 1999

Helt siden 1999 har Nav publisert tall for hvor mange som får kontantstøtte i Norge. Statistikken har kommet tre ganger i året. Men siden desember 2016 har det ikke kommet noen statistikk. Dermed har kommunene ikke lenger oversikt over hvor mange som får kontantstøtte i Oslo og ellers i landet.

– Vi ønsker å stoppe kontantstøtten, og heller bruke pengene på å få innvandrerkvinner ut i arbeid. Derfor er det merkelig at det ikke foreligger en oversikt over hvor mange som får kontantstøtte. Nav utbetaler penger, så tallene må finnes et sted. Det er spesielt at regjeringen ikke vil se disse tallene, eller dele dem, sier Henriksen.

– Det eneste vi vet, er at kontantstøtte ikke fremmer arbeidsdeltakelse hos enkelte grupper, sier Ap-representanten.

Les også: Kuttet bostøtte – behovet for sosialhjelp skjøt i været