Nyheter

Veireno-skandalen: «Alle» får kritikk etter søppelkrisa i Oslo

Oslo kommunes oppsummering av fjorårets Veireno-skandale er klar. Kritikken rammer både Høyre-byrådet, etaten og det sittende byrådet.

Høsten 2016 og vinteren 2017 var det søppelkrise i Oslo. Tusenvis av Oslo-folk fikk ikke hentet søpla, nøkler til bygårder forsvant, og det var fullt kaos i Renovasjonsetaten.

Begynnelsen var at renholdsselskapet Veireno fikk kontrakt på å tømme all søppel i hele Oslo. Slutten var at kommunen tok over og rekommunaliserte søppelhåndteringa. Renovasjonsetat-direktør Pål A. Sommernes måtte gå av, Veireno gikk konkurs og Veireno-sjef Jonny Enger fikk millionbot og ble tiltalt for en rekke brudd på arbeidsmiljøloven.

Nå har Kommunerevisjonen i Oslo laget ferdig sin rapport om saken. Der får alle involverte i kommunen unngjelde, både blått og rødgrønt styre, samt Renovasjonsetaten.

Les også: Da var det slutt for Veireno: Oslo kommune tar selv over søppelhentingen

Lite realistisk

Om anskaffelsesfasen, da det var blått styre i byen, skriver kommunerevisjonen følgende:

«Veirenos svake forutsetninger for oppdraget kunne ha blitt avdekket dersom etaten hadde benyttet nødvendig økonomikompetanse».

Videre står det at «Selskapets manglende økonomiske forutsetninger for oppdraget (er) antakelig den viktigste årsaken til at Oslo kommune ikke lyktes med anskaffelsen.»

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Før krisa

Om mobiliseringsfasen, da de rødgrønne hadde tatt over, rammer rapporten særlig Veirenos omlegging av rutene:

«Det ble i strid med forutsetninger i kravspesifikasjonen tillatt vesentlige endringer i rutenettet frem til kontraktsstart.»

«I tillegg ble det ikke utført tilstrekkelig med realistiske tester av ny teknologi eller foretatt noen utprøving av Veirenos driftsmodell.»

Under de rødgrønne

Kontraktsoppfølgingsfasen, som var Renovasjonsetatens ansvar under rødgrønt styre, unngår heller ikke kritikk:

«Etter Kommunerevisjonens vurdering hadde Renovasjonsetaten en mangelfull beredskapsplan, og ledelsen sørget heller ikke tidlig nok for nødvendige organisatoriske tiltak for å kriseorganisere etaten.»

Renovasjonsetaten får også kritikk for oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkår i Veireno, samt klageoppfølgingen:

«Etter Kommunerevisjonens vurdering var det en mangel at Renovasjonsetaten ikke var tilstrekkelig kritisk til Veirenos egenrapportering»

Les også: Renovasjonsetaten slaktes i granskningsrapport etter søppelkaoset i Oslo

Lan var ikke kritisk nok

Også Lan Marie Nguyen Bergs byrådsavdeling for miljø og samferdsel får kritikk:

«Avdelingen hadde ikke tilstrekkelig oppmerksomhet om forhold ved anskaffelsen som kunne tyde på vesentlig risiko», skriver revisjonen.

«Videre var ikke Byrådsavdelingen tilstrekkelig kritisk til etatens vidererapportering av Veirenos brudd på lønns- og arbeidsvilkår i januar 2017.»

Gir råd:  Eirik Lae Solberg (H) advarer mot en tikkende bombe: Pensjonsutgiftene. Foto: NTB scanpix

Eirik Lae Solberg. Foto: NTB scanpix

– Grunn til å ta selvritikk

RAPPORT: Tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg (H), mener vi må trekke lærdom av feilene.

– Både etaten, det nåværende byrådet og det forrige byrådet må ta sin del av ansvaret. Dette må Oslo kommune lære av, sier Eirik Lae Solberg.

Han er gruppeleder for Høyre i bystyre, og var finansbyråd da den beryktede kontrakten med Veireno ble inngått.

Han har ikke rukket å gå nøye gjennom rapporten når Dagsavisen ringer tirsdag, men tar likevel selvkritikk.

– Det er grunn til å ta selvkritikk for de feilene som ble begått i anskaffelsesfasen. Men jeg håper at også det sittende byrådet erkjenner at det har vært kritikkverdige ting i alle deler av arbeidet, sier han.

Ville mye

– Dette var en stor og kritisk anskaffelse for Oslo kommune, med en del innovative grep. I en slik situasjon er det ekstra viktig at ledelsen sørger for god organisering og styring.

Det sier Lars Normann Mikkelsen i Kommunerevisjonen.

– I denne prosessen ville man mye til beste for Oslo kommune, men fikk ikke sikret seg en leverandør med nødvendige forutsetninger, verken med hensyn til kompetanse eller økonomi, sier han.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, hadde ikke tid til å besvare Dagsavisens spørsmål i går.

Nyeste fra Dagsavisen.no: