Nyheter

Etterlyser kontantstøtte-statistikken

Byrådet er frustrert over at det ikke lenger lages statistikk over hvor mange som får kontantstøtte i Oslo.

Byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl (Ap) synes det er merkelig at det ikke lenger skal legges fram kontantstøttestatistikk.

Helt siden 1999 har Nav publisert tall for hvor mange som får kontantstøtte i Norge. Statistikken har kommet tre ganger i året. Men siden desember 2016 har det ikke kommet noen statistikk. Dermed har kommunene ikke lenger oversikt over hvor mange som får kontantstøtte i Oslo og ellers i landet.

Les også:  – Holder mødre hjemme

– Oppsiktsvekkende

– Vi vet heller ikke effekten av at høyrepartiene på Stortinget økte kontantstøtten med 1.500 kroner til 7.500 kroner i måneden fra 1. august 2017, sier byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), til Dagsavisen.

– Nav skriver at årsaken er at Nav har gjennomført endringer i saksbehandlingen som gjør at de ikke klarer å produsere statistikken. Det er å ta veldig lett på en veldig viktig statistikk, sier Tellevik Dahl.

– Det er oppsiktsvekkende at Nav i halvannet år har hemmeligholdt statistikk for hvor mange som får kontantstøtte i Norge. Arbeidsminister Anniken Hauglie må snarest stoppe hemmeligholdet, og sørge for at politikere, fagfolk og offentligheten igjen får vite hvor mange som får kontantstøtte, sier byråden.

Siden innføringen har Norge så langt brukt 50 milliarder kroner på å gi kontantstøtte.

– Byrådet vil i 2019-budsjettet, som legges fram i september, innføre et mål om å redusere andelen på kontantstøtte i Oslo. Alle bydeler vil få måltall som de må følge opp, og flere sosiale tiltak vil omgjøres til tiltak for å få folk ut i jobb. Dette er første gang det settes et slikt mål i offentlige dokumenter fra et byråd i Oslo. Dette blir problematisk så lenge den offentlige statistikken ikke lenger er tilgjengelig, sier Tellevik Dahl.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Erna er feig

Arbeidsbyråd Tone Tellevik Dahl vil at kontantstøtten skal avvikles, og savner en avklaring fra regjeringen på hva de egentlig har tenkt å gjøre med kontantstøtten, som ikke er nevnt i den nye regjeringsplattformen.

– Statsminister Erna Solberg er feig som ikke klarer å bestemme seg for hva hun vil gjøre med kontantstøtten. På den ene siden snakker statsministeren om integreringsproblemer og inviterer til «integreringsdugnad». Men i praktisk politikk er ikke statsministeren villig til å ta de tøffe valgene. Solberg fører en feighetens politikk som ikke bare får store konsekvenser for integreringen, men også for folks tillit til det politiske system, sier hun.

– Vi har forskning som viser at kontantstøtten har blitt en kontantutbetaling til de mest marginaliserte familiene i samfunnet. Som hindrer minoritetsspråklige barn fra å lære norsk skikkelig. Og som holder mødre med allerede lite kontakt med det norske samfunnet utenfor fellesskapet, sier hun.

Les også: Vil ha høyere gjerder rundt fem barnehager

– Fem års botidskrav

Kritikken mot Erna Solberg ble behandlet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, som har ansvaret for kontantstøtten.

– Regjeringen legger vekt på at familiene skal ha valgfrihet og det foreligger ingen planer om å fjerne kontantstøtten. Høyre har også programfestet at vi vil beholde en kontantstøtte. Jeg minner imidlertid om at vi har innført fem års botidskrav for å få kontantstøtte, nettopp av integreringshensyn. Jeg registrerer for øvrig at Ap også i denne saken er bedre på retorikk enn på handling. De argumenterte mot kontantstøtte mens de selv satt i regjering i åtte år, men lot kontantstøtten fortsette. Så om noen har vært feige, er det Ap, sier statssekretær Tom Erlend Skaug (H) til Dagsavisen.

Les også: Pengegave til svømmeopplæring for innvandrerkvinner