Nyheter

Kan bli slutt på «hyblifisering»

Bor du i en bitteliten hybel i en stor leilighet? Nye regler kan stanse ombygging av leiligheter til små hybler, såkalt «hyblifisering».

Særlig i de store byene er det ikke uvanlig med boligspekulasjon og «hyblifisering».

Ombygging av en leilighet i Hagegata på Tøyen til små hybler har skapt reaksjoner. Nå varsler kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) endringer i regelverket.

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) sendte før påske et skriftlig spørsmål til Mæland, hvor hun ba om svar på om når regjeringen skal komme med et helhetlig lovforslag som regulerer ombygging av leiligheter til små rom for utleie.

For deg med abonnement: Betaler 8.000 i måneden for et kott

8.000 i måneden

Spørsmålet ble stilt på bakgrunn av Dagsavisens reportasjer om seks somaliske kvinner som er stuet sammen på seks små rom i en ombygd leilighet. Her betaler de hver 8.000 i måneden for et trangt rom, og uten noen form for fellesarealer.

Tirsdag fikk Kaski svar fra Monica Mæland.

«Debatten om såkalt «hyblifisering» har pågått en stund, og jeg er kjent med problemstillingen. Å forsterke tiltak mot boligspekulasjon og hyblifisering er også et punkt i regjeringens politiske plattform», skriver hun i innledningen av svaret.

«Det er altså muligheter i dagens regelverk for å hindre «hyblifisering», men reglene for dette oppfattes som uklare og vanskelige å anvende. I departementet pågår et lovarbeid for å revidere regelverket for eksisterende bygg. Her er «hyblifisering» et tema, og departementet har som mål å tydeliggjøre reglene som gjelder i slike tilfeller i lovarbeidet. Vi tar sikte på å sende forslag til endringer på høring i 2018. Departementet vurderer i tillegg om eierseksjonsloven bør få regler som kan gi styret/de øvrige beboerne verktøy til å forhindre uønsket hyblifisering av boligseksjoner i eierseksjonssameier», heter det videre i svaret fra Mæland.

Også Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) reagerer på ombyggingen og utleie av slike leiligheter.

– Denne formen for utleie er uheldig. Både for dem som leier og for omgivelsene, sier Henning Lauridsen, avdelingsdirektør i NBBL til Dagsavisen.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Høringsmøte

Han har lest svaret fra Mæland til Kaski, og er enig i at reglene i dag er altfor uklare, og at en endring må til.

– Vi var på høringsmøtet om «hyblifisering» i Kommunaldepartementet 4. januar, sammen med Oslo, Bergen og Trondheim kommuner. Alle påpekte at det er vanskelig å håndheve dette regelverket, sier han.

– Det jeg synes er vagt med Mælands svar er i forholdet til eierseksjonsloven. Jeg ønsker tydeliggjøring av hvordan styret i sameiet kan gå inn og regulere dette, sier han.

– Hvis ikke styret gis et virkemiddel, blir man avhengig av at kommunen har evne og vilje til å gripe fatt i saken, sier han.

Også bystyrerepresentant i Oslo, Ivar Johansen (SV), har engasjert seg i saken. Han varslet i februar Plan- og bygningsetaten på bakgrunn av Dagsavisens artikler. PBL har bedt styret i sameiet i Hagagata 31 om en redegjørelse.

For deg med abonnement: SV om kvinnene på Tøyen: – Grotesk

Nyeste fra Dagsavisen.no: