Nyheter

Nekter å vente på regjeringen. Nå ansetter hun 250 nye lærere.

Fra høsten må Oslo-skolen ha hundrevis av nye lærere, men staten har ikke satt av penger ennå. Nå punger byråden ut og ansetter 250.

I regjeringsforhandlingene i fjor høst fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en ny lærernorm:

Fra og med i høst skal det maks være 16 elever per lærer i første til fjerde trinn, og maks 20 elever per lærer i femte til tiende trinn.

For å nå opp til den standarden må Oslo ansette 340 nye lærere, og det litt brennkvikt.

Problemet er bare det at regjeringen ikke har satt av penger ennå. De venter til revidert statsbudsjett, som kommer i midten av mai.

Men det tar tid å ansette folk. Hvis du begynner arbeidet 15. mai kan det være vanskelig å få på plass hundrevis av gode lærere før skolestart i august.

Så nå har byråd Inga Marte Thorkildsen bestemt seg for å ikke vente på statlige penger, men bare sette i gang og ansette 250 nye lærere.

Les også: Lærere skal fortsatt kunne avskiltes

Forskutterer

– Skolene får nå beskjed om at de kan ansette opptil 250 hele og faste lærerstillinger. Da tar vi utgangspunkt i at alle skoler som ligger under lærernormen skal få penger, sier Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

Skolebyråden forteller at de dermed forskutterer penger fra staten. Men hun tør bare å ansette 250, selv om hun egentlig mener 340 nye lærere er det antallet som skal til for at normen oppfylles på skolenivå.

Akkurat det handler om noe komplisert, men viktig: Skal reformen oppfylles på skolenivå, eller på kommunenivå?

Om reformen oppfylles på kommunenivå betyr det at gjenomsnittsskolen i kommunene oppfyller kravene. Altså: Så lenge snittet i Oslo er på under 16 elever per lærer er det OK, selv om enkeltskoler kan ha flere.

Om det skal oppfylles det på skolenivå, ja, da må hver enkelt skole oppfylle normen.

Og ifølge byråden må det altså ansettes 340 nye lærere for å nå normen på skolenivå.

Nå håper hun Kristelig Folkeparti, som presset gjennom lærernormen i regjeringsforhandlingene i høst, vil stå opp for sitt eget krav.

– I SV har vi jubla for KrF sitt gjennomslag, men de må ikke hvile på laubærene her. Listhaug-saken har vist at KrF har makt, nå må de bruke den igjen, sier hun.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Opp til kommunene

– Det er opp til kommunene hvordan de ønsker å oppfylle lærernormen, skriver statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) i Kunnskapsdepartementet i en epost til Dagsavisen.

Hun forteller at forskriften om lærernormen er på høring i disse dager, men at normen skal være på skolenivå, som Stortinget har bestemt.

– Vi forventer at kommunene forbereder seg og gjør nøvendig rekruttering før skolestart, der de både tar hensyn til lærernormen, elevtall og andre lokale forhold.

– Hvor mye kompensasjon kommunene får for innføring av lærernormen blir klart i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, skriver Sjøberg.

Innlegg: Gi skolebarna i Oslo leken tilbake

Hviler ikke

I Kristelig Folkeparti tar de utfordringen fra Oslo på strak arm.

– Vi har en statsråd som har sagt på tro og ære at reformen skal gjennomføres, så vi har ingen grunn til å tro noe annet, sier Hans Fredrik Grøvan.

Grøvan sitter i Forsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget for KrF, og understreker at de må gjøre jobben i Stortinget.

– Her er det jo departementer som skal gjøre et arbeid, og vi vil våke over dette. Vi lener oss på ingen måte tilbake, men vår arena er Stortinget, vi sitter ikke i departementet, sier han.

– Den normen som ble vedtatt skal gjennomføres, vi hviler ikke på laubærene, sier han.

Kommentar: På tide med opprør i sandkassa

Mer fra Dagsavisen