Nyheter

200 års historie opp i flammer

Det var det verneverdige våningshuset på Lille Skøyen gård som brant ned til grunnen.

Bilde 1 av 3

– Vi blir ekstra lei oss når det er en så flott bygning, og en del av de gamle Akergårdene, sier byantikvar Janne Wilberg. Det første hun gjorde da hun fikk vite om brannen i Guldbergsvei 27 på Skøyen, var å sjekke om huset sto på gul liste, sånn hun alltid gjør når det brenner i Oslo. Det gjorde det.

Den hvitmalte huset i sveitserstil var opprinnelig våningshuset på Lille Skøyen gård eller Nordre Skøyen, som den egentlig heter.

– Huset utgjorde en sammensatt bygningsmasse. Det var vanlig både å utvide og å pynte på bygningene over tid, forteller byantikvaren.

Den eldste delen av bygningen er oppført i årene 1825 til 1849, men sveitserstilbygget ble bygget rundt 1875, og trolig påbygget igjen i 1899.

– Vi bryr oss om disse bygningene. Det er tragisk når fine bevaringsverdige hus blir flammenes rov, sier byantikvaren.


Foto: Byantikvaren/Bengt Lifoss

Raste sammen

Ti brannbiler og et mannskap på 30 brannfolk jobbet på stedet mandag kveld. Politiet fikk melding om brannen klokka 20.23, men da brannvesenet kom fram, var bygningen allerede overtent. Huset var totalskadd – kun en time etter brannmeldingen var huset i ferd med å rase sammen.

– Det er foreløpig umulig å si hva brannårsaken er, uttalte operasjonsleder Christian Krohn Engeset i Oslo politidistrikt til NTB mandag kveld.

Det bodde ingen i huset på tidspunktet brannen brøt ut.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ønsket å rive

Bygningen ble regulert til bevaring på bakgrunn av en rivesøknad i 2000, forteller byantikvar Janne Wilberg til Dagsavisen.

Det ble vedtatt et rivingsforbud i 2001.

– Det var skjedd ganske mange og uheldige innvendige endringer da Byantikvaren var på befaring i oktober 2015. Den nye eieren ønsket å tilbakeføre og reparere bygningen, men arbeidet stoppet opp og eiendommen ble budt ut i markedet.

Huset har lenge vært til salgs, men ingen kjøpere har meldt seg, skriver NTB.

Siden huset var regulert til bevaring, er det bestemmelser for hva som er lov å føre opp på eiendommen.

– Et eventuelt nybygg skal ha samme høyde og dimensjoner som den originale bebyggelsen, forteller byantikvar Wilberg.

I gang med renovering

Det har vært flere eiere av Guldbergsvei 27 de siste årene. I dag er det eiendomsselskapet Bonum som står som eier. – Vi kjøpte huset for 19 millioner sommeren 2016, og vår opprinnelig plan var å pusse opp boligen for videresalg. Boligen var allerede delvis revet da vi overtok grunnet uenigheter mellom tidligere eier, forteller Thomas Bergum Bø, administrerende direktør i selskapet.

– Hvorfor lå huset ute for salg?

– Et slikt objekt kan med fordel få inn eiere tidlig i prosessen for valg av utforming og løsninger, så vi hadde den tidlig for salg. Etter å ha ligget for salg en stund iverksatte vi renovering selv, og det var nå i full sving.

– Hva tenker dere nå?

– Vi avventer foreløpig utredning av årsaken til brannen. Dette er en kjedelig og trist sak, avslutter Thomas Bergum Bø. Tilhørte klosteret

Skøyen Nordre var en del av den store Skøyen gård som skal ha tilhørt Hovedøya kloster i middelalderen. Etter reformasjonen i 1537 overtok kongen gården og i 1617 ble den delt i to bruk, Søndre eller Store Skøyen, og Nordre eller Lille Skøyen. Lille Skøyen var en mindre gård, og det var det opprinnelige våningshuset her som gikk tapt i brannen.

– Det lå et historisk sus over stedet, sier byantikvar Janne Wilberg.

– Det er tragisk at det er borte.