Nyheter

Vi bruker mye mer veisalt

Etter at det rødgrønne byrådet tok over har saltbruken i Oslo blitt mangedoblet.

SALT: I 2015 ble det strødd 4.983 tonn salt i Oslos gater. I fjor har det økt til 12.811 tonn.

I 2017 brukte byen 12811 tonn salt, og 6821 kubikkmeter saltløsning. Det er en økning på 157 prosent salt og nesten en femdobling av saltløsningen.

– Oj, det er en kraftig økning, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

– Nå må kommunen kartlegge effekten, og vurdere om det er noen områder hvor salting bør forbys, sier hun.

– Hva tror du er grunnen til at det saltes så mye?

– Jeg tror folk rett og slett krever det, sier hun.

Les også: Den saltoppslukende oslohålka

###

Årsak: Sykkelveier

– Hvorfor bruker dere så mye salt?

– Ja, forbruk henger jo ofte sammen med vær, da. I tillegg er det jo gjort noen endringer i opplegget vårt. Den høykvalitets driften av sykkelveier har gjort at vi salter et større areal. Det krever litt mere salt, sier brøytesjef Joakim Hjertum i Bymiljøetaten.

– Men i all hovedsak er det været som spiller inn, sier han.

Hjertum forteller at når det er tjue kuldegrader og tørt blir det brukt lite is. Men særlig når det er mye nedbør og temperatur rundt null, da blir det mye salt.

Men det er ett annet element som kan spille inn. Ifølge saltekspert Alex Klein-Paste ved NTNU er det viktig hvordan kontraktene med brøyteselskapene ser ut.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Kontrakter

– God saltingspraksis krever mye kompetanse og gode kontrakter. Kontraktene må ikke stimulere for mye eller for lite, sier han.

– Hvordan virker det?

– En del private entreprenører får betalt per tonn utlagt salt. Da er det lett å skjønne at man legger ut mer salt enn nødvendig, sier Klein-Paste.

Vi stilte spørsmålet videre til Bymiljøetaten. Hvordan ser kontraktene med Oslo-entreprenørene ut?

– De får betalt når de gjør tiltak. Og for de mengdene de legger ut, sier Hjertum.

– Per kilo?

– Ja.

– Da tjener de penger på å strø for mye?

– Ja, det kan du si. Men du er også sikra at de ikke kniper på saltet for å spare penger. Så det er jo et tve-egga sverd, dette. Tidligere sparte de penger hvis de droppa et par tiltak.

Nå får de betalt når de gjør noe. Man taper ikke på å gjøre noe når det kanskje knapt er nødvendig, sier han.

– Men ja, det er et vanskelig felt, sier Hjertum.

Klimaet har skylda

Byrådet håper på at det skal bli brukt mindre salt etter hvert.

– Et enstemmig bystyre stemte for å begrense saltbruken i 2014. Så det jobber vi for. Det pågår prøveprosjekter for å finne andre metoder, sier Daniel Rees, byrådssekretær under Lan Marie Nguyen Berg, i byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, Oslo kommune.

– Men hvorfor øker det så dramatisk?

– Det varierer med været. Og på grunn av klimaendringer, så vil vi få mer vær som skifter rundt 0 grader, sier han.