Nyheter

Hjelperne forsvant for Elly (81)

Elly Marie Reide (81) er en av svært mange eldre i Oslo som hele tida opplever å få nye hjemmehjelpere på døra. – Jeg må bruke alle kreftene mine på å få god nok hjelp.

– Det er slitsomt å være gammel, man trenger ikke noe ekstra på toppen, sukker Elly Marie Reide, som har hjemmehjelp tre ganger om dagen. – Har du forresten skrevet at jeg er både sint og vanskelig? Du får lov til det, altså.

– Alle de gode gamle hjelperne forsvant.

Elly Marie Reide ligger på sofaen i kjelleretasjen i et rekkehus på Ullern – med katten Mintzis og to ullpledd over seg. På grunn av ulike sykdommer trenger 81-åringen hjemmehjelp tre ganger om dagen. Det har hun gjort i fire år nå, og stort sett har det gått på skinner.

– Jeg hadde en fast gruppe på ti stykker. De kom til tida og visste hva de skulle gjøre. Det var fantastisk.

Sånn er det ikke nå.

Dagsavisen skrev 28. desember om hvordan brukerne av hjemmetjenesten i Oslo opplever at de hele tida må forholde seg til nye ansatte. En rapport fra Kommunerevisjonen gjort i bydelene Nordre Aker og Østensjø i 2017, viser at brukerne i gjennomsnitt fikk besøk av 15 ulike ansatte på en måned. For dem som trenger ekstra mye pleie, og har over 70 besøk måneden, er tallet i gjennomsnitt over 27 forskjellige ansatte i løpet av en måned.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bruker opp kreftene

Etter en omorganisering av hjemmetjenesten i bydelen i fjor høst, opplevde Elly Marie at situasjonen forverret seg kraftig.

– De byttet system, og inn kom det bare nye folk. Det har tatt meg tre måneder å få tilbake brukbar hjelp.

Dette er ikke første gangen Elly Marie opplever en slik endring. Det samme skjedde høsten 2015.

– Det har bare vært tull, du vil ikke tro det. Her har det sikkert vært over hundre forskjellige folk de siste åra.

Det verste med det er ikke alle de nye ansiktene («jeg synes det er spennende å treffe nye folk, jeg»), men at Elly Marie opplever at hun ikke får den hjelpen hun trenger.

– Jeg må bruke alle kreftene mine på å få god nok hjelp. Det fører til at jeg blir liggende her på sofaen åtti prosent av tida, sukker Elly Marie.

– Og det er en skandale.

Mye sykefravær

– Vi har hatt to omorganiseringer av hjemmetjenesten i bydelen, én i 2015 og én i 2017. Det er to grunner til at vi omorganiserte igjen etter to år. Den ene er at vi økte antall stillinger. Den andre er at vi så at det var lurt med organisering av arbeidslag med færrest mulig ansatte rundt hver bruker, forklarer bydelsdirektør i Ullern, Marie Anbjørg Joten.

Joten forteller at de har styrket hjemmetjenesten med tjue stillinger de siste årene.

Ullern bydel jobber etter det som kalles tillitsmodellen. Det betyr, ifølge bydelsdirektøren, at tverrfaglige team har ansvar for brukerne i hvert distrikt. Hensikten er blant annet at det skal være færre ansatte og mer stabilt for brukerne. I tillegg har de delt bydelen opp i tre distrikter i stedet for to.

– Elly Marie har opplevd at hun fikk flere nye hjelpere, ikke færre?

– Dessverre har det i en periode vært mye sykefravær i hennes distrikt. Det er også beklagelig at hun har opplevd begge endringene, både den i 2015 og den i 2017.

Les også: Pleies av nye folk annenhver dag

– Aldri gode nok

Elly Marie forteller at selv om ting er bedre nå, kommer det fremdeles folk innom som ikke har vært der på måneder.

– Det kan dessverre skje. Med ferie, sykefravær og turnus som skal dekke bemanning gjennom hele døgnet og i alle helger, er det en kabal som skal gå opp. Det viktigste med nye folk er at de har god kunnskap om brukeren, så de vet hva de skal gjøre, fastslår bydelsdirektør Joten.

– Elly Marie sier at de ikke aner hva de skal gjøre?

– Jeg beklager at hun opplever det slik. En brukerundersøkelse fra bydel Ullern i 2017 viser at majoriteten er fornøyd, men vi jobber kontinuerlig med å få en bedre tjeneste.

– Er dere gode nok?

– Vi jobber hele tida for å bli bedre, men vi vil aldri bli gode nok. Etter en omorganisering tar det litt tid å få ting på plass.

– Skal det være sånn at folk må ringe og klage for å få god nok hjelp, da?

– Nei, sånn skal det ikke være, og sånn er det heller ikke. Jeg vet heller ikke om brukeren fikk bedre hjelp fordi hun klaget, eller om det var fordi folk kom tilbake på jobb etter sykefravær. Vi er opptatt av å ha en god dialog med alle brukerne om hva som er viktig for den enkelte, sier bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten.

Elly Marie selv har sin egen opplevelse av hvorfor situasjonen har bedret seg hjemme hos henne.

– Fordi jeg har klaget og mast og stått på som en gal for å få det til.

Les også: – Må gjøre noe med bemanningen