Nyheter

Nærvær ga mindre fravær

Mindre fravær har gitt de kommunale sykehjemmene i Oslo 150 flere medarbeidere på jobb hver dag. På Major­stu­tunet bo- og behandlingssenter har de halvert fraværet.

Institusjonsleder Holger Olsen (t.v.) har halvert fraværet på Majorstutunet bo- og omsorgssenter fra 2013 og til i dag. Noe ikke minst avdelingsleder Anne Lunde, sykepleier Victor Gonzales og hjelpepleier Jonilyn Fernandez setter pris på.

Majorstutunet bo- og behandlingssenter er et av de største sykehjemmene i Oslo, og har 270 ansatte. For fire år siden hadde de et sykefravær på 11,7 prosent. I dag er det mer enn halvert, til 5,4 prosent.

– På det meste var det rundt ti ansatte som var syke, sier institusjonssjef Holger Olsen, som begynte i jobben i 2013, da fraværet var på sitt høyeste.

Les også: Sagene er Oslos beste bydel

Nærværsarbeid

– Vi har hatt høy oppmerksomhet på nærvær og på å redusere sykefraværet. Jeg har det oppe på alt av allmøter, som et lite innslag, sier han.

Mindre fravær gir bedre helse- og omsorgstjenester for beboerne. 80 prosent av dem som bor på sykehjem er demente, og for dem er trygghet og kjente ansikter i hverdagen viktig.

– Opplegget vi bruker er forankret i samarbeid innad på huset, slik at de er innforstått med hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Det er også viktig å synliggjøre holdningen vår til fravær. Skal du være borte, skal du være syk, sier han.

Holger Olsen sier at terskelen for å melde seg syk var lav tidligere.

– Du skal ikke være borte fordi du tror du er syk. Det er ikke akseptert, understreker han, men er samtidig tydelig på at det er lov å være syk.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

– Ryktene har spredt seg

Høyt fravær betyr ikke automatisk at de henter inn tilsvarende antall vikarer.

– Når fraværet blir for høyt, har vi ikke nok midler til det. Høyt fravær førte til at vi ble underbemannet på dagtid. På kveld og natt var vi dekket opp, sier han.

– Og når vi leier inn vikarer er det stort sett ufaglærte. Fagligheten blir lavere uansett. Et lavt fravær gjør at antall ansatte med fagutdanning blir høyere, sier han.

Opplegget Holger Olsen har utviklet for å få ned sykefraværet på, blir nå brukt i andre kommunale sykehjem i Oslo. Den er også inne i prosedyrene for sykehjem i Oslo kommune.

– Jeg har også vært i Tromsø hvor jeg har fortalt om opplegget. Så ryktene har spredt seg.

Avdelingsleder Anne Lunde er fornøyd med at fraværet har gått så mye ned.

– Vi merker at de som er på jobb, har lettere for å følge opp de som bor her, fordi de ansatte er her kontinuerlig. Og de ansatte synes det er bedre fordi man vet de andre kommer på jobb. Før var det gjerne sånn at man grudde seg til en vakt, for da sto det og det navnet på vaktlista. Og så visste man at da fikk man en ekstra jobb med å ringe noen, sier hun.

Les også: Kjemper for bilfritt på Kampen

– Bedre arbeidsmoral

– Det var gjerne de samme navnene som gikk igjen. Det er veldig mye bedre nå. Lavt sykefravær er bra for dem som bor her, men også for oss som er ansatt her. De få som valgte å være hjemme når de egentlig ikke var syke nok, har nå skjønt at de må komme på jobb i mye større grad. Det handler om at ansatte har fått bedre arbeidsmoral, sier sykepleieren.

Les også: De rosa bussene for eldre er ikke for alle