Nyheter

Slik blir det nye Stovner bad

De første skissene av Stovner bad er klar.

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har fått i oppgave å arbeide frem et forprosjekt for Stovner bad. Badet skal ligge sentralt plassert i Fossumdumpa. Torsdag kveld orienterte foretaket bydelsutvalget om planer og prosesser videre.

- Vi har utarbeidet de første skissene på hvordan badet vil kunne komme til å se ut, og ved å dele skissene, vil beboere i området allerede nå kunne få et inntrykk av hvordan det nye badet vil kunne bli, sier direktør for Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby.

Eget familiebasseng

Oppdraget er å utrede et 25 meter basseng med bredde inntil 21 meter og en enkel tribunetrapp. Det skal i tillegg legges til rette for opplærings- og behandlingsbasseng med heve-/senkebunn, HC-tilrettelegging og mulighet for 34 grader i vannet. Stovner bad skal inneholde et eget familiebasseng og et eget barnebasseng, og muligheten for en eller flere sklier skal vurderes.

Fokus på miljø

Oslo har høye miljøambisjoner, og foretaket jobber målbevisst med å redusere klimagassutslippene.

- I arbeidet med Stovner bad vektlegger vi å finne frem til gode energiløsninger, og vi samarbeider med Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) i Trondheim, som er blant landets fremste på nettopp dette, sier direktør Eli Grimsby.

Forprosjektet vil ferdigstilles tidlig neste år. Etter det skal prosjektet kvalitetssikres før det behandles politisk.