Nyheter

Satser mer på det sikre

Oslo-budsjettet: 71 milliarder kroner koster det å drive AS Oslo i ett år. I dag la byrådet fram budsjettet for kommende år.

BUDSJETT: Finansbyråd Robert Steen la fram Oslobudsjetet for 2018 i går.

Av disse 71 milliardene går 56 milliarder til drift, mens 14 milliarder settes av til investeringer.

Les flere saker om Oslobudsjettet:
* En milliard til Tøyenbadet
* Fikse vannsklia? Altfor vannskli!
* Penger til Hausmania
* Sju millioner til urbant landbruk
* Satser på Oslo sør

Trygg økonomi

– Budsjettet bærer preg av trygg økonomisk styring, og alle løfter er innfridd, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) til Dagsavisen.

Som vanlig er skole, barnehager og eldreomsorg viktige temaer i budsjettet.

– Oslo skal være en by som er god å bli gammel i, sier Steen.

Kommunen vil bruke 22 millioner kroner til å gjøre Oslo til en mer aldersvennlig by, og det vil komme 5000 nye stillinger innen eldreomsorgen, samt at bemanningen på kommunale sykehjem styrkes med fem prosent.

– Vi må opp på samme bemanning som det private sykehjem har, sier finansbyråden.

Også skole og barnehager får mer.

– Vi er halvveis til målet om 3.000 nye barnehageplasser. Det vil bli 200 feler lærere på skoler som trenger det mest, og det vil bli gratis AKS (aktivitetsskole) i to nye bydeler, St. Hanshaugen og Frogner. Alt dette er fullfinansiert, sier Steen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Nedbetaler gjeld

I dag har kommunen mellom 50 og 60 milliarder kroner i gjeld. På grunn av økt formuesskatt, vil kommunen bruke en milliard kroner til å nedbetale gjeld.

– Dette igjen gir oss et økt handlingsrom. Vi sparer 70 millioner kroner i året på renteutgifter som en følge av nedbetalingen. Det gir oss økt handlingsrom på andre områder, sier han.

Byrådet vil bruke 1.6 milliarder kroner til å kjøpe nye tomter i Oslo.

Dette er strategiske oppkjøp, med tanke på blant annet nye skoler, barnehager og omsorgsboliger for eldre.

Klima og miljø er fortsatt viktig for byrådet, og de legger opp til 14 millioner flere kollektivreisende i året, samt 1.500 flere ladestasjoner for e-biler.