Nyheter

Får ikke jordmor på besøk

Nesten ingen nybakte Oslo-mødre får hjemmebesøk av jordmor etter fødselen. Nå reagerer Jordmorforeningen.

Bilde 1 av 4

I 2015 kom nye retningslinjer fra Helsedirektoratet. Etter de siste åras kjempeendring i barselsomsorgen, hvor kvinner skal reise tidligere og tidligere hjem fra sykehus etter å ha født, ble det nødvendig å sørge for at jordmødrene besøker nyfødte barn og deres mødre hjemme i stedet for på sykehuset. Innen tre døgn er den sterke anbefalingen fra direktoratet.

Altså: Innen tre døgn bør fødende kvinner få besøk hjemme, fra jordmor.

Og nå kan du gjette på hvor mange Oslo-kvinner som får dette besøket innen fristen. Svaret er omtrent ti prosent.

Dette forteller Gunn Engeseth, Anette Huitfeldt og Siri von Krogh. Alle tre er jordmødre i Oslo, og aktive i Den norske Jordmorforening. Von Krogh er leder for foreningen i region sør-øst.

40 på 10.000 barn

Det fødes 10.000 barn i Oslo i året, forteller de. Og de 10.000 skal hjelpes i gang med livet av rundt 40 bydelsjordmødre. Behovet er minst det dobbelte, mener jordmødrene.

I bydeler som Søndre Nordstrand og Vestre Aker ble det faktisk ikke gjennomført et eneste jordmorbesøk i fjor.

– Dette er en feilprioritering av Oslo kommune, sier jordmor Anette Huitfeldt.

– I stedet for å prioritere jordmødre satser de på et helt nytt prosjekt som heter «Nye Familier», sier hun.

«Nye Familier» er et prosjekt som også handler om hjemmebesøk hos gravide og småbarnsforeldre. Men i «Nye familier» er det helsesøstre som reiser ut. Jordmødrene mener prosjektet prioriteres i stedet for bydelsjordmødre.

– I stedet burde man først ha konsentrert seg om å følge opp retningslinjene, mener Huitfeldt.

I år skal kommunen ifølge budsjettet bruke 9,6 millioner kroner på «Nye familier», og beløpet vil etter planen øke til 13,6 millioner i 2018.

– Tenk på alle de jordmorstillingene vi kunne fått for de pengene, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil ha stopp

Oslo Høyres mann i helse- og sosialkomiteen, James Stove Lorentzen, er enig med jordmødrene.

– Stopp videreutviklingen av «Nye familier». Bruk pengene på å ansette jordmødre, krever han.

– Hva er viktigst, at den gravide får en helsesøster på besøk i uke 28 eller en jordmor innen tre dager etter fødsel, spør Gunn Engeseth.

– Har stor effekt

I byrådsavdelinga for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune deles ikke jordmødrenes kritikk.

– Jeg er veldig glad for at vi i Oslo styrker nye familier, med et tilbud som varer fra svangerskapet og inntil barnet er to år, avhengig av behov, skriver byråd Inga Marte Thorkildsen i en epost til Dagsavisen.

– Vi har solid dokumentasjon på at dette betyr mye og har stor effekt, ikke minst på de familiene som trenger ekstra oppfølging, legger hun til.

– Jeg mener vi må kunne klare dette uten at det blir konflikter mellom faggrupper, sier hun.

Samtidig peker hun på bydelene for ansvaret for å ansette jordmødre.

– Vi ønsker at bydelene skal ansette flere jordmødre, og det har vi oppfordret bydelene om å gjøre. Nye familier erstatter ikke jordmødrene, sier hun.

Om «Nye familier» er Thorkildsen krystallklar:

– Vi vet at det fungerer, og vi kommer til å fortsette med det.

Mer fra Dagsavisen