Nyheter

- Kravene fra støygruppa er helt uaktuelle

Per Willy Amundsen gjorde det i dag klart at han ikke vil imøtekomme noen av Støygruppas krav angående beredskapssenteret på Taraldrud.

Bilde 1 av 3

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen hadde i dag invitert til et orienteringsmøte om det planlagte nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. De inviterte var medlemmer av justiskomiteen og stortingsrepresentantene for Oslo, Akershus og Østfold.

Amundsen gjorde det i den forbindelse klart at han ikke kommer til å imøtekomme Stopp støyen-gruppas krav. Gruppa, fra Oppegård i Akershus, har lenge insistert på at spesielt skytebanen må bygges inn, eller flyttes.

- De fremsatte kravene fra støygruppa er helt uaktuelle. Det gjelder både av flytting av helikopter og overbygging av skytebane, sier han.

Les også: 10.000 boliger trues av politistøy

Ett tiltak

Anundsen nevner terror som sin hovedbegrunnelse.

- Dette handler om at det skaper lenger responstid som i verste fall kan koste liv. Vi kan ikke kompromisse på ting som handler om nasjonens sikkerhet, sier Amundsen

- Det er viktig at beredskapstroppen har øvelser i realistiske omgivelser, og vi kan ikke regne med at terror skjer inne, legger han til.

Ett tiltak er likevel gjort for å hindre støy.

- Det blir mer bruk av støyvoller enn det som lå til grunn i planen opprinnelig, sier beredskapsministeren.

Les også: Ønsker lokk over skytebanen

Skyting tolv timer om dagen

Stopp støyen-gruppa, aksjonerte i dag utenfor møtelokalene. Jon Erling Fonneløp, talsmann for gruppa er ikke fornøyd med Amundsens uttalelse.

- Lokalbefolkningen må regne med skyting fra beredskapssenteret fra kl 7 -19, altså tolv timer om dagen. Støygrenser for turområder er ikke tatt med. Ingen vil jogge en tur og høre skyting, sier Fonneløp.

Han viser også til en rapport som hevder at støyen vil få «særlig innvirkning på barn og unges fritidsområder».

- Det er både skoler og barnehager i området som dette går ut over, avslutter han.

Les også: Regjeringen lempet på støykravene