Nyheter

Lynraske syklister gjør frisk

På bare to minutter kommer sykkelambulansen fram til sine pasienter.

Bilde 1 av 4

– Vi er kjapt på, og det redder jo liv til tider, sier Stian Fischer Eriksen.

Han og Erlend Steen Schnell jobber i sykkelambulansetjenesten i Oslo, som i 2010 ble opprettet som en prøveordning.

Erfaringene har vært så gode at tjenesten har blitt et permanent tilbud ved Sentrum Ambulansestasjon. Så langt har om lag 250 personer fått hjelp av de 16 syklistene som er tilknyttet ordningen.

Innledende behandling

– De som jobber i ambulansebilen er jo ofte på stasjonen, så der blir responstiden naturlig nok forlenga av at de må gå fra vaktrommet og ned i bilen, tilføyer Schnell.

Noe av tanken bak tjenesten var å skape et bedre og tryggere tilbud for Oslos befolkning, ifølge Eriksen.

– Det at vi kommer fortere fram er jo et av hovedpoengene med denne ordningen, at vi når syke pasienter på kortere tid enn ambulansebilen, sier han.

Sykkelen er utrustet med det samme utstyret som finnes i ordinære ambulanser, om enn i en noe komprimert utgave.

– Dermed kan vi gjøre den innledende behandlingen fram til ambulansen kommer, eller spare ambulansen for en tur om vi ser at vi kan håndtere dette selv, sier Schnell.

Anders Halden, Stabsleder for ambulanseavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, forteller at det hele begynte med et prøveprosjekt utarbeidet av en motivert ansattgruppe, deriblant Stian Fischer Eriksen.

– Det startet med en god idé, som nå har utviklet seg til å bli til et tilbud som vi har et sterkt behov for, og som vi i enkelte situasjoner også er helt avhengige av.

Ifølge Halden fungerer syklene svært godt som et akuttambulansetilbud i tilfeller hvor ambulansebilene ikke kommer fram.

– På steder med store menneskemengder kan ambulansesyklene være spesielt raske sammenlignet med en ambulansebil som må snirkle seg gjennom folkemengder og potensielt skape veldig vanskelige situasjoner, sier han.

Halden forteller at de har fått positive tilbakemeldinger på tiltaket.

– Folk opplever at vi er nær dem. De ønsker å høre om tjenesten, og om oss generelt. Så ambulansesyklistene blir ambassadører for oss i det offentlige rom, og det synes vi jo er svært hyggelig.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Livsfarlig i byen

Sykkelambulansen har ingen øremerkede midler i budsjettet, og de må derfor finansieres av Sentrum Ambulansestasjons øvrige driftsbudsjett.

Dette gjør at ambulansesyklistene hovedsakelig er til stede på større arrangementer hvor de på forhånd er sikre på at det vil være store folkemengder.

Driftskoordinator Bjørn Tore Kaasa skulle gjerne sett at de kunne bruke syklene mer.

– Hadde vi fått lov til å bruke dette helt uten grenser, så ville vi jo sykla hver dag. Det er et veldig positivt tiltak, sier han.

Hittil i år har personellet rykket ut ved 17 forskjellige anledninger, hovedsakelig i forbindelse med større arrangementer.

– For ikke mer enn ti år siden så var det livsfarlig å bo i denne byen, men nå er det så mye bedre at det er ikke sammenlignbart en gang. Nå er det trygt som bare det, sier han.

Ifølge Kaasa henger det sammen med økt beredskap på hele feltet, noe som også involverer sykkelambulansen.

– Jeg håper jo at det på sikt kan settes av penger til at vi kan ha sykler på heltid gjennom hele juli og august, men det har vi ikke penger til nå, dessverre.

Folk vil prate

Sykkelpersonellet er hele tiden tilkoblet et samband, hvor de får beskjed fra AMK om når og hvor de skal rykke ut.

– En vanlig dag for oss kan være alt fra ett til ti oppdrag, hvor det kan variere mellom kuttskader, epilepsianfall, lavt blodsukker, skrubbsår og hjertestans, forteller Schnell.

De påpeker at mye av jobben handler om å være tilstede i bybildet.

– Folk kommer bort og prater med oss hele tiden. Det er veldig hyggelig å snakke med folk som er friske, og som en eller annen gang kan møte på oss, sier Schnell.

Eriksen legger til at publikumsaspektet er en fin del av jobben.

– Det er gjerne litt kortere vei å snakke med oss når vi ikke sitter i en bil, sier han.

– Dere har sykkel, politiet har hest, hva skal brannvesenet ha?

– Ha ha, tja. Det må vel kanskje bli segway, da.

Dagsavisen skal tipse brannvesenet om forslaget.

Nyeste fra Dagsavisen.no: