Nyheter

Grünerløkka sykehjem legges ned

Pasient Kjell Johansen (72) reagerer på utrygg framtid for pasienter og ansatte. Byrådssekretær Benjamin Endré Larsen er uenig i Johansens oppfordring om å utsette omstillingen til etter ferien.

Bilde 1 av 2

– Hvis du reiser deg og ser ut på Akerselva, så ser du hvorfor jeg ville bli, sier Kjell Johansen.

Han er en Oslogutt på 72,5 år, oppvokst på Lille-Tøyen og bosatt på Grünerløkka siden 1982. Rommet hans på Grünerløkka sykehjem har utsikt over elva, men snart må han flytte. Grünerløkka sykehjem skal omstilles til et nytt botilbud for eldre. Det blir ikke tatt inn nye pasienter ved sykehjemmet, og dagens pasienter har fått tilbud om å sette seg på venteliste til de langtidshjemmene de helst ønsker å flytte til.

Da beskjeden om omstrukturering kom, reagerte Johansen på at ingen politikere stilte opp på informasjonsmøtene.

– Det er byrådet som har tatt initiativ til denne prosessen.

Grünerløkka sykehjem har totalt 108 plasser. Per i dag har 35 beboere flyttet til andre langtidshjem og det bor 74 beboere igjen der. Av de 74 står 40 på venteliste til andre langtidshjem, der de vil få prioritet når det blir ledig. Johansen mener det er uansvarlig at de ansatte føler seg usikre på hvor de skal jobbe fremover.

– Folk står her og gråter, for de veit ikke hva som skjer mens de er borte. Det er ikke mulig for mennesker å fungere normalt i en sånn situasjon, sier Johansen.

– En politiker kan ikke gi fra seg det overordnede ansvaret. Mitt rødgrønne byråd burde ha såpass mye vett og forstand at de stoppa denne prosessen til etter ferien. Usikkerhet skaper ikke trygghet for pasientene, selv om de ansatte gjør så godt de kan.

Les også: I tet på sykling for eldre

Nytt og moderne

– Grünerløkka sykehjem skal omstilles til et nytt og moderne botilbud for eldre. Det er redusert etterspørsel for vanlige langtidsplasser på sykehjem, og bygget er ikke egna for moderne sykehjemsdrift. Derfor er Grünerløkka valgt ut til omstilling, sier Benjamin Endré Larsen (SV), byrådssekretær i byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester.

– Det er ingenting som tyder på at det blir vanskeligere å få sykehjemsplass. Andelen av dem som søkte som fikk plass gikk opp fra 2015 til 2016. Etter omstillingene i fjor har bydelenes sykehjemsbestillinger fortsatt å synke. Det handler blant annet om at vi gjør veldig mye bra i bydelene. Så langt har byrådet bevilget penger til 300 nye årsverk i hjemmetjenesten, det er blant annet innført demensarbeidslag og nye måter å jobbe på som gir folk større trygghet.

Larsen tror ikke eldre føler seg presset til å bo lenger hjemme.

– Det er viktig at eldre som bor hjemme opplever det som trygt. Alle søknader om sykehjemsplass blir registrert. Andelen som ble innvilget gikk som sagt opp fra 2015 til 2016, da 90 prosent av søknadene blir innvilget ved søknadstidspunkt, opp mot 95 prosent etter klage. De som ikke får sykehjemsplass får andre tilbud som dagsenter eller tilpasset omsorgsbolig.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Usikker framtid

– Vi tar oss god tid. Det har blitt gjort klart fra begynnelsen at det ikke er fast tidspunkt for når omstillingen på Grünerløkka skal være ferdig. Det kan skje i 2017 eller så sent som i 2018, avhengig av at vi klarer å lage gode tilbud til de som bor og jobber der i dag. Vi har ikke noe voldsomt hastverk. Det skaper dessverre alltid usikkerhet for beboere og medarbeidere når det er omstilling, og jeg forstår at det kan være vanskelig, sier byrådssekretæren.

– Det er åpenbart at det øverste ansvaret ligger hos den politiske ledelsen i byen. Vi har ansvar for at det finnes gode systemer som ivaretar folks behov for svar på spørsmål. Her har det vært gitt skriftlig informasjon og avholdt møter, og Sykehjemsetaten vil fortsette å arbeide med å finne et godt tilbud til hver enkelt.

– Vær så snill

På Grünerløkka sykehjem er Kjell Johansen umild mot det han kaller «sitt byråd».

– Jeg vet at det nye byrådet overtok tilnærma et konkursbo i eldreomsorgen. Mye var i oppløsning og alt skulle privatiseres, sier han.

– Visjonen om at folk skal bo hjemme kan være positiv, men vær så snill, ikke kast ut barnet med badevannet. Ikke fjern sykehjemsplasser, behovet er der og det vil være der. Det er mange eldre som over en periode klarer å bo hjemme, men du kan ikke regne med å ha hjemmesykepleie der halvparten av tida du er våken.

Les også: Seks av ti eldre pasienter på institusjoner er underernærte