Nyheter

Skuddstøy vil ramme 2.000 barn

Politiets nye beredskapssenter på Taraldrud i Ski truer med å forringe livskvaliteten til innbyggerne i nabokommunene Oppegård og Oslo.

I det som betegnes som gul støysone, vil det ligge flere skoler og fire barnehager inkludert Tårnåsen skole og Hellerasten skole i Oppegård og Bjørndal skole i Oslo, med totalt rundt 2.000 barn og unge.

I tillegg kommer ansatte på skoler og barnehager, samt eldre og andre som er hjemme på dagtid.

Ønskes velkommen

Først var det meningen at beredskapssenteret skulle ligge på Alnabru, men i oktober i fjor bestemte regjeringen at det skulle ligge på Taraldrud i Ski kommune.

– Vi ønsker beredskapssenteret velkommen til Taraldrud. Men støyen må begrenses ytterligere. Vi føler at Justisdepartementet kun tar hensyn til regelverket når de skal lage støybegrensingstiltak, og ikke at daglig støy fra skyting, granater og helikoptre vil gå ut over læringsmiljøet, sier FAU-leder ved Hellerasten skole, Helge Marstrander, til Dagsavisen.

Helikoptre vil tidvis fly over området, men for det meste over skogen, og vil ikke lage så mye støy som opptil 4.000 skudd om dagen vil gjøre.

– Justisdepartementet må gjøre nye beregninger når det gjelder støybildet, mener han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Folkemøte

Tirsdag kveld deltok flere hundre på et folkemøte på Tårnåsen skole, hvor blant annet representanter fra Justisdepartementet var til stede. Beboerne er blant annet opprørt over svært kort høringsfrist, som bare er på seks uker, og som går ut 22. juni.

– Jeg ble ikke så mye klokere etter møtet. Men jeg håper Justisdepartementet har fått større forståelse for støybildet, sier Marstrander.

– Jeg synes det er alarmerende at en fagperson fra Justisdepartementet sier at «dette vil ungene venne seg til». Ønsker vi virkelig at ungene våre skal være nødt til å høre skyting og annen støy hele dagen?

– Vi vet fra Tyskland hvor det ble anlagt en flyplass rett ved en skole, at lese- og læreferdighetene gikk ned da flyplassen kom. Da den ble flyttet, ble resultatene mye bedre, mens det ved skolen som fikk flyplassen som ny nabo sank. Det viser at det er en direkte relasjon mellom støy og resultater. Vi har bedt departementet utrede dette, men det vil de ikke, sier Marstrander.

Flyktet fra krig

FAU-lederen er også bekymret for elevene i mottaksklassene på Tårnåsen skole. Der går det barn som har flyktet fra krig, vold og elendighet i land som Syria og Afghanistan.

– Disse elevene har traumer fra før, og skvetter bare det smeller i en eksospotte. Går brannalarmen på skolen, må de ha hjelp. For dem vil det bli en enda større belastning om de skal gå rundt og høre skudd hele dagen.

Kommuneoverlege Dianne Steenberg i Oppegård kommune har skrevet en vurdering rundt støyproblematikken ved beredskapssenteret. Hun var også til stede på folkemøtet tirsdag kveld.

«Støy kan påvirke atferd, føre til søvnforstyrrelser, redusere mulighet for konsentrasjon og innlæring, samt gi egenopplevelse av plage og stress. Slike reaksjoner på støy kan ha vesentlig innvirkning på trivsel, velvære og helse», er noen av poengene i rapporten fra kommuneoverlegen.

– Problemet med støy er at vi ikke vet nok om de langsiktige effektene. Det vil ikke gi hørselsskader, men rapporter viser at det kan få konsekvenser som hjerteproblemer og høyt blodtrykk, sier Dianne Steenberg til Dagsavisen.

– Det er en konflikt mellom kommuneplanens støybestemmelser og de nye nasjonale retningslinjene for skytestøy som kom i desember i fjor. Vi mener at våre kommuneplanbestemmelser er bindende, sier hun.

Les også: – Det er ikke bevilget én krone til nasjonalt beredskapssenter

Vil ikke bygge inn

Justisdepartementet opplyser i en uttalelse til Dagsavisen at det ikke er aktuelt å bygge inn skytebanen, slik lokalbefolkningen ønsker. Begrunnelsen er behovet for realistisk utendørstrening.

«Vi tror vi vil finne løsninger som innebærer at senteret ikke vil oppleves som en plagsom støykilde for boliger, skoler eller barnehager», heter det i uttalelsen, som for øvrig ikke inneholder forslag til konkrete tiltak utover å holde seg innenfor statens retningslinjer for støygrenser.

Nyeste fra Dagsavisen.no: