Nyheter

Utdanningsetaten avviser oppreisningskrav

AVVISER: Utdannings­etaten har avvist oppreisningskravet fra Clemens Saers.

Bakgrunn:
* Lærene Clemens (65) ble angrepet og skadet for livet av elev
* Les også: De hemmelige vekterne på OHG

I deres svarbrev til læreren Clemens Saers advokat holder Utdannings­etaten fast ved at det ikke er ansvarsgrunnlag eller årsakssammenheng som binder dem til dette kravet.

«Feil eller misvisende»

Svaret fra utdanningsetaten viser også til at det er flere feil eller misvisende opplysninger i prosesskrivet Saers advokat har sendt.

De mener den aktuelle eleven ikke utgjorde en synlig risiko. Til påstanden om at eleven ble fulgt av vekter, mener etaten at rektor har blandet to elever.

På Saers opplevelse av å ikke bli trodd, viser etaten til at det på et tidlig stadium forelå sprikende forklaringer om hva som var de faktiske forhold i saken, og at dette ikke var ment som en anklage.

Fikk oppfølging

Det vises videre til at Saers fikk tett oppfølging fra skoleledelsen, i alt 20 formelle og uformelle møter. Han ble også henvist til bedriftshelsetjenesten.

I svarbrevet avvises påstanden om at det ikke ble gjort forsvarlig risikovurdering. Det pekes på at skoleledelsen løpende gjorde vurderinger om hvilke tiltak som skulle setts inn.

Det forelå ingen informasjon om at eleven skulle være en fare for ansatte generelt eller eleven spesielt, sies det i svarbrevet fra etaten. Etaten mener også at vilkårene for bortvisning ikke var til stede.

Les også: Forsker: – Nærmer seg en lovløs arena (Dagsavisen pluss)

Ansvarsgrunnlag

Det argumenteres videre for at en annen risikovurdering ikke ville ført til at eleven ikke kunne gått fritt rundt uten tilsyn.

Det vises til at uavhengig om hvilken informasjon lærer Saers hadde hatt om eleven så ville ikke det hindret at eleven kunne banket på klasseromsdøren og at hendelsen inntraff.

Etaten mener informasjon om eleven ikke ville hindret hendelsen, både fordi hendelsen skjedde så fort og fordi det ikke var grunnlag for å advare mot eleven, etter etatens mening.

Oppsummert mener etaten det ikke forelå opplysninger eller omstendigheter før hendelsen som var av en slik art at skoleledelsen skulle håndtert dette på en annen måte, og de avviser oppreisningskravet.

Mer fra Dagsavisen