Nyheter

De hemmelige vekterne på Oslo handelsgymnasium

– Jeg fotfulgte denne eleven i ukevis, forteller vekter til Dagsavisen.

Bakgrunn: Lærene Clemens (65) ble angrepet og skadet for livet av elev

I et rektorotatet fra Oslo Handelsgymnasium (OHG) kommer det også fram at skolen engasjerte vektere fra et eksternt firma og fattet enkeltvedtak om at eleven skulle fotfølges på skolens område. Vekterne skulle utgi seg for å være miljøarbeidere og var sivilt kledd. Dette får Dagsavisen også bekreftet fra en av vekterne som var på OHG før angrepet på Saers:

– Jeg fikk beskjed fra vaktselskapet om å være «på» denne eleven spesielt, og vite at han kunne være hissig. Hvis noen spurte skulle jeg si at jeg var der fra Utdanningsetaten for å observere. Da jeg kom på skolen fikk jeg et nøkkelkort stukket i hånda, men aldri noe informasjon om at denne eleven hadde vært innblandet i flere volds- og trusselepisoder. Rektor snakket jeg aldri med. I verste fall kunne det vært meg og ikke læreren som ble angrepet, sier den tidligere skolevekteren som ønsker å være anonym.

Da angrepet på Saers inntraff, var vaktordningen avviklet fordi rektor ut fra en helhetsvurdering mente at «det ikke var sannsynlig at eleven ville utøve vold mot medelever eller personale.»

Kort tid før denne saken skulle publiseres, kom Utdanningsetatens svar på det varslede søksmålet (les egen sak her). Her skriver etaten at det aldri ble engasjert en egen vekter som «oppasser» for eleven som senere angrep Clemens Saers. Istedet mener etaten rektor har forbyttet to elever: «Vi har undersøkt dette nærmere, og dette viser at rektor har blandet den aktuelle eleven med en annen elev» heter det i etatens svar.

Det er en virkelighetsbeskrivelse vekteren som var satt på jobben avviser:

– Jeg fotfulgte denne eleven i ukevis så jeg vet godt hvilken elev det er snakk om. Eleven er den samme som ble dømt for vold mot læreren, fastholder vekteren overfor Dagsavisen.

Av MBU-notatet fremgår det at skolen også tidligere har brukt vektere for å holde øye med potensielt farlige elever: «Ved flere anledninger har det blitt hyret miljøarbeidere fra et sikkerhetsfirma for å fotfølge elever som har opptrådt truende» heter det i notatet.

Les også: Forsker: – Nærmer seg en lovløs arena (Dagsavisen pluss)

Dagavsen har fått opplysninger fra ytterligere en vekter som har vært ansatte i det private sikkerhetsselskapet, som bekrefter at han har jobbet på Oslo Handelsgymnasium for å passe på for å holde et
et spesielt øye med 18-åringen. Denne vekteren bekrefter også at han ble informert av rektor ved skolen om at eleven hadde opptrådt truende not flere lærere.

Ifølge opplysninger Dagsavisen sitter på, skal rektor på OHG, rett etter angrepet på Saers, ha anmodet Utdanningsetaten om å bortvise 18-åringen for resten av skoleåret, men fått avslag.

Mer fra Dagsavisen