Nyheter

Johanna Engen ble kastet ut av kommunen. Nå kan hun få et pusterom.

Johanna Engen og fire andre skal kastes ut av sine kommunale leiligheter. Byråd Inga Marte Thorkildsen vil se på regelverket på nytt.

Onsdag skrev Dagsavisen om 68 år gamle Johanna Engen, som har fått avslag på klagen om utkastelse. Saken har vakt voldsomme reaksjoner på sosiale medier, hvor de aller fleste er til støtte for 68-åringen som nå kastes ut.

Så fort Bydel Gamle Oslo finner et nytt sted for henne, må hun flytte fra gården på Kampen hvor hun har bodd i over 23 år.

Les sakene:
Johanna kastes ut etter 23 år
Og:
– Jeg er bare et tall for kommunen


Grunnen er at hennes tre roms på 46 kvadratmeter regnes som familieleilighet. Hadde det vært to rom og 50 kvadratmeter hadde det vært greit.

Instruks

Byråd for helse, omsorg og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV) kom onsdag hjem fra påskeferie i Japan, men har fått med seg debatten rundt 68-åringen, som kastes ut fra sin kommunale leilighet på Kampen.

– Jeg er opptatt av at bydelene kan gjøre gode, helhetlige vurderinger når de gir folk bolig. Jeg har derfor bedt byrådsavdelingen min gå gjennom instruksen for tildeling av kommunale boliger. Vi veit at stabile bomiljøer er veldig viktig, og reglene må bli tydeligere på at folk som trenger bolig over lang tid skal ha forutsigbarhet. Samtidig skjønner jeg at bydelene står oppe i vanskelige vurderinger, og er godt kjent med at det er mangler boliger som til barnefamilier i Bydel Gamle Oslo, skriver hun i en E-post til Dagsavisen.

Men byråden vil ikke gå inn i enkeltsaker, og vil ikke møte Johanna Engen i hennes leilighet av den grunn.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Fattet vedtak

Gruppeleder for Rødt i bydelsutvalget (BU) i Gamle Oslo, Olaf Svorstøl har latt seg engasjere av Johanna Enges sak.

– Vi i BU kan aldri gå inn i enkeltsaker. Men Johanna Engen er blitt en talsperson for dem som blir kastet ut, og har satt saken på dagsordenen, sier Svorstøl. – Derfor har jeg fremmet et forslag som skal opp på BU-møte førstkommende torsdag, sier Olaf Svorstøl til Dagsavisen.

«Bydelsutvalget viser til vedlagt notat fra Byråd Thorkildsen der det går fram at regelverket angående tildeling av kommunale boliger til eldre personer er under endring. Hun skriver: Representantens spørsmål har synliggjort at det kan være behov for å tydeliggjøre regelverket på punktet som dreier seg om forlenget leietid. Det er viktig at det gjøres saklige vurderinger av leietiden for dem som ikke ansees for noen gang selv å kunne fremskaffe egnet bolig, slik det fremgår av forskriftens § 12. Jeg vil derfor ta initiativ til at dette presiseres i instruks til forskrift om tildeling av kommunal bolig. Ifølge Boligkontoret i Gamle Oslo er det 7 personer over 65 år som har fått vedtak om å flytte ut til annen type kommunal leilighet, fra 01.06.2016 til i dag. For to av disse er vedtaket effektuert, dvs. de har flyttet. Bydelsutvalget ber Boligkontoret i Gamle Oslo om å ikke effektuere vedtakene for de fem personene som er over 65 år og ikke har fått tilbud om nye leiligheter i påvente av forestående endring er av regelverket. Vi ber byråd Inga Thorkildsen om å medvirke til dette, skriver han i forslaget, som han foreslår støttes av Bydelsutvalget.

Aps Gruppeleder i BU, Øyvind Slåke uttaler seg som Ap-politiker. Og ikke på vegne av BU.

– BU går aldri inn i enkeltsaker. Det er administrasjonen som tildeler leiligheter i bydelen. Det er mange som har behov for leiligheter, og særlig er det mangel på familieleiligheter. Det er mange flyktninger og innvandrere som har behov. Bydelen må se på hvordan boligmassen kan brukes best, sier han til Dagsavisen.

– At dette oppleves dramatisk for Johanna Engen er ikke vanskelig å se. Nå har Olaf Svorstøl (Rødt) fremmet et forslag som skal opp i BU neste torsdag. Hvis det blir vedtatt, kan det bety et pusterom for Johanna Engen og de andre som er rammet. Praksisen er ulik i de forskjellige bydelene, og det er behov for en presisering, sier han.

Heller ikke fungerende leder i BU Gamle Oslo, Viktor Rakov Gjengaar (MDG) har problemer med å skjønne Johanna Engens frustrasjon.

– Vi kan som sagt ikke gå inn i enkeltsaker. Det er trist å bli forespeilet å skulle flytte inn i mindre leilighet uten garanti for å få bli værende i sitt nærmiljø, og jeg har full forståelse for hennes og andres situasjon. Bydelen har folk på venteliste, og vi har trange familieleiligheter, sier han til Dagsavisen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: