Nyheter

Hundeluftegård legges ned: Venstre ber byrådet ordne opp

Snart legges Gamle Oslos eneste inngjerdede luftegård for hunder ned for å gi plass til syklister. Det ønsker Guri Melby (V) å gjøre noe med.

Onsdag skrev Dagsavisen at hundeluftegården øverst på Grønland, ved politistasjonen og rett ved Enerhaugen, skal legges ned. På hele Oslo indre øst er det bare i denne og et mindre område i Torshovparken hunder kan løpe uten bånd hele året.

Fikk vite av Dagsavisen at luftegården legges ned: – Trist for oss hundeeiere

Pilotprosjekt

Her skal nemlig parkeringsplasser fjernes og Åkebergveien gjøres til pilotprosjekt for opphøyde sykkelfelt, etter dansk modell. Så skal det anlegges en gangvei langs veien, og det betyr at gjerdet må tas ned, og det blir et åpent grøntområde – ikke inngjerdet hundelufting.

– Da vi behandlet saken om Åkebergveien, var tankene våre mer på å få en god sykkelløsning i stedet for parkering, sier Guri Melby til Dagsavisen.

– De som har hund og bor i byen, trenger et område der hundene kan løpe fritt. Det er flere områder i byen som kan egne seg. Og det er små investeringer som skal til, sier hun.

Nå utfordrer hun byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), og ber henne finne nye områder hvor hundene kan løpe fritt.

– Jeg har stilt henne et skriftlig spørsmål, sier Venstres gruppeleder i bystyret.

«I forbindelse med oppgraderingen av Åkebergveien, så vil hundeluftegården ved politistasjonen miste sin funksjon som et inngjerdet område der hunder kan løpe fritt. Det er mange hundeeiere i indre by, og få områder der hundene kan løpe fritt i dag. Mine spørsmål til byråden er:

1. Kan byråden redegjøre for hvor i byen det er mulig for hunder å løpe fritt i dag?

2. Vil byråden ta initiativ til å finne et erstatningsareal for hundeluftegården som forsvinner i forbindelse med prosjektet i Åkebergveien?»

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Løpe fritt

Guri Melby har ikke noe forhold til hund selv.

– Jeg er mer et kattemenneske, sier hun med et smil.

– Jeg mener at de som bor i byen og har hund må ha mulighet til å lufte hunden uten at den hele tida må gå i bånd. Dette har noe med dyrevelferd å gjøre også. Hunder trenger å kunne løpe fritt uten at det er til sjenanse for andre, sier hun.

Melby nevner flere steder i Oslo som kan være egnet.

– Det finnes mange grøntområder som nærmest ligger brakk, og som er lite brukt av folk. Byråden trenger ikke noe bystyrevedtak for å legge til rette for dette, sier hun.

– Bak kirken i Sofienbergparken er det et grøntområde som nesten ingen bruker. Langs Alnaelva er det områder som kan egne seg. Det er mange områder som nærmest ligger brakk, og som med litt grønt kunne være med på å forskjønne området. Som for eksempel på Vaterland, sier hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: