Nyheter

Oslo kommune kjøper Myntgata 2-kvartalet

Prislapp: 338,2 millioner kroner.

MYNTGATA: Dette bygget har vært militært, men mye tyder på at det snart skal bli skole.

Av David Stenerud og Aslak Borgersrud

Oslo kommune kjøper Myntgata 2-kvartalet for 338,2 millioner kroner, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

Kjøpekontrakten ble signert 24. mars, med forbehold om om godkjenning i bystyret i midten av juni. Overtagelse vil etter planen skje i august, heter det.

Dagsavisen har i flere artikler skrevet om utfordringen Forsvarsbygg har hatt med å få solgt praktbygget midt i Oslo sentrum.

Kommentar: Klingende mynt-gata (Aslak Borgersrud)

Eneste interessent

– Oslo kommune var den eneste offentlege instansen som meldte interesse for eiedommen i forbindelse med den offentlige avklaringsrunden i vinter. Kommunen fikk dermed tilbud om å erverve eiedommen til takst før den ble lagt ut for salg i markedet, sier prosjektleder Eli Heggelund i Forsvarsbygg Skifte eiedom.

Eiedommen er sentral i kommunens planer for utvikling av Kvadraturen, og for utviklingen av Akershus festning som nasjonalt monument og rekreasjonsområde, skriver Forsvarsbygg.

Den nesten 13.000 kvadratmeter store tomta midt i hjertet av Oslo består av fem bygninger omkring et felles gårdsrom. Teglsteinsbygningene er opprinnelig oppført som staller og kaserne for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning, og utgjør totalt rundt 12.000 kvadratmeter. Alle er ført opp i siste halvdel av 1800-tallet med betydelig ombygging på 1950-tallet. Bortsett frå den såkalte «tyskerbrakka» som ble ført opp i 1949, er alle bygningene fredet.

Hele kvartalet er regulert til spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningsloven.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Skole?

– Utdanningsetaten har i samarbeid med kommunens eiendomsforetak Undervisningsbygg utredet Myntgata 2. Det har vært nær dialog med Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. Myntgata 2 vurderes som godt egnet til skole, har
avdelingsdirektør for skoleanlegg i Utdanningsetaten ved Oslo kommune, Harald Øvland, tidligere uttalt til Dagsavisen.

Utdanningsetatens forslag til ny skolebehovsplan for videregående skoler vil, ifølge Øvland, bli sendt på offentlig høring i mai.

– Denne vil inneholde analyse av elevenes søkning, arbeidslivets og samfunnets behov og forslag til skoleutbygging. Vi vil gjerne få påpeke at moderne videregående skoler ikke stenger klokken 4 om ettermiddagen – det skal være tett samarbeid med næringslivet, frivillige organisasjoner og andre. Skolene vil dermed bidra både til lokalt byliv, utvikling og kultur.