Nyheter

Krever uanmeldte tilsyn

Et brev fra en pårørende refser Hovseterhjemmet avdeling Økern. Nå krever Fagforbundet bedre tilsyn.

«Jeg er dypt sjokkert». Det skriver en pårørende til en pasient ved Hovseterhjemmet avdeling økern i et brev til helsebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Brevet er gjengitt på bloggen til bystyremedlem og SV-er Ivar Johansen, og lister opp en rekke uholdbare situasjoner og forhold:
* Urinlukt
* En dement mann som satt aleine i halvannen time og sugde på en tom kopp.
* 40 pasienter til middag samtidig, som ikke får oppmerksomhet ved bordene.

«Det var som en blanding av Gjøkeredet, «Death Row» og østblokk-institusjon», skriver brevskriveren, som ikke ønsker at navnet skal oppgis.

Les også: Veireno-sjef Jonny Enger politianmeldt

Gjør det de kan

Fredrik Olstad er nestleder i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo. Han forteller at deres medlemmer på Hovseter gjør en så god jobb som mulig innenfor rammene.

Han sier det er vanskelig å si noe konkret om brevet, og at det må være vedkommendes subjektive vurdering.

– Det er ikke veldig spesielt at det lukter urin. Mange eldre sliter med urinveisinfeksjon, for eksempel. Det totale bildet av sanseopplevelsene er nok reell, men saken har nok minst to sider, sier han.

– Det er klart det er utfordringer, det er det på alle sykehjem, legger han til.

Olstad forteller at det er knappe rammer, både i private og offentlige sykehjem. Det han ønsker seg er flere uanmeldte tilsyn.

– Vi hadde gjerne sett for oss mer av det. Da kan man få et korrekt øyeblikksbilde.

– Tilsyn i dag er ofte anmeldte på forhånd, sier han.

Skyldes systemet

– Våre medlemmer er interessert i å gjøre en best mulig jobb for de eldre, men opplever hele tiden at det er for knappe ressurser. Det blir blant annet ikke leid inn vikarer ved sykdom på veldig mange av våre sykehjem, sier han.

– Det inntrykket denne pårørende sitter med skyldes i all hovedsak systemet og ikke de ansattes vilje.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Leit

– Vi synes det er leit at besøkende sitter med denne opplevelsen etter besøk på Hovseterhjemmet, sier direktør Janne Sonerud i Unicare.

Hovseterhjemmet driftes av det private selskapet på vegne av Oslo kommune. Hjemmet ligger, som navnet tilsier, egentlig på Hovseter på Oslo Vest, men har vært i eksil på Økern en periode. Planen er å flytte tilbake i sommer.

– Vi tar alle tilbakemeldinger vi får, som viktige innspill til vårt forbedringsarbeid, sier hun, men vil ikke kommentere på de konkrete forholdene.

– Jeg har stor tillit til våre ansatte, og min erfaring er at de gjør sitt ytterste for å imøtekomme beboernes individuelle og komplekse behov, sier hun.

Les også: Nå blir det Lan-bruk i Oslo – deler ut millioner

Det gjøres tilsyn

Byråd Inga Marte Thorkildsen vil ikke uttale seg i denne saken, men henviser Dagsavisen til Sykehjemsetaten.

Henrik Mevold er direktør for samfunnskontakt der, og forteller at de ikke har statistikk på uanmeldte tilsyn på Oslos sykehjem. Men at bydelene skal ha to uanmeldte tilsyn ved hvert sykehjem årlig. Med de varslede skal det være seks tilsyn hvert år.

Han sier også at Sykehjemsetaten har bedt Hovseterhjemmet om en redegjørelse om denne saken. Deretter vil det bli avgjort om det skal gjennomføres ytterligere tilsyn.

– Det er veldig bra at folk melder fra. Vi ønsker ikke at dette skal være inntrykket av sykehjemmene i Oslo, sier han til Dagsavisen.