Nyheter

Planen som splitter oslobenken

Opptil 1.200 statlige jobber forsvinner fra Oslo, om Jan Tore Sanner får det som han vil. Det er helt OK for mange av politikerne som representerer byen.

Av David Stenerud og Aslak Borgersrud

I en avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre offentliggjort i forrige uke, ble det klart at Oslo mister veldig mange statlige arbeidsplasser. Opptil 1.200 jobber kan forsvinne fra hovedstaden.

Planene skaper splid på oslobenken på Stortinget. Våre representanter er ikke enige, verken med hverandre eller med resten av partiene sine, viser en ringerunde vi har foretatt.

Les også:Ansatte flytter ikke med jobben

Kort oppsummert:

Kristelig Folkeparti og SV sier blankt nei.

– Jeg har i hele min tid på Stortinget jobbet mot hodeløs nedlegging av institusjoner i Oslo, sier SVs Heikki Holmås.

Holmås representerer Oslo til tross for etnisk opprinnelse fra et stykke lenger vest i Norge.

– Jeg er uenig i disse planene. Om nødvendig vil jeg dissentere, sier Hans Olav Syversen fra KrF (og Oslo).

Venstre og Høyre sier ja.

– Vi kan flytte så mange statlige arbeidsplasser ut i distriktene som bare det. Så lenge distriktene fortsetter å avgi sine barn til oss, skriver Høyre-representant (og Oslo-borger) Heidi Nordby Lunde på bloggen sin.

Kollega Michael Tetzschner er ikke like absolutt.

– Jeg er for de utflyttinger som er rasjonelt begrunnet, men ikke de som er for å oppnå et tallmessig mål, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Det er nok en viss forventning om at regjeringspartiets representanter i utgangspunktet skal være positive til det som kommer fra regjeringen, men vi må likevel utøve et representantskjønn, sier han. – Det er jo en formodning om at et forslag fra en Høyre-statsråd lar seg saklig begrunne også, legger han til.

Miljøpartiet De Grønne sier njæ.

– Vi støtter at det flyttes arbeidsplasser ut fra Oslo, det står i vårt forslag til politisk program. Det betyr selvfølgelig at aviser med statsstøtte er det første som må flyttes, fleiper Rasmus Hansson.

Hansson, fra Oslos indre vestkant, har selv kjent utflytting på kroppen. Han var selveste motstandsgeneralen da Polarinstituttet ble flytta til Tromsø.

– Skal det flyttes er det avgjørende å gjøre det på en måte hvor folk føler seg inkludert, prosessen må være sånn at de ikke føler seg overkjørt eller misbrukt i et lettvint politisk spill, sier Hansson.

– Så … du er for planen?

– Nei. Å plutselig finne på at man skal flytte Fredskorpset til Førde, for eksempel ... Med all respekt for Førde, dette er et skoleeksempel på hvordan det ikke skal gjøres, sier han.

Arbeiderpartiet har ikke bestemt seg.

Det vil si, Jan Bøhler har bestemt seg. Og Marit Nybakk.

Holmlia-mannen Truls Wickholm vil ikke si noe før saken har vært behandlet i stortingsgruppa. Hadia Tajik sier de skal studere regjeringens opplegg nøye før de sier ja eller nei til de enkelte forslagene.

– Men hovedutfordringen under denne regjeringen er at det ikke skapes nye arbeidsplasser, sier rogalending Tajik.

Til gjengjeld ser Groruddalens Jan Bøhler ut til å ha bestemt seg på vegne av hele gruppa.

– Jeg vil stå på det enstemmige programvedtaket fra Arbeiderpartiets siste landsmøte, og det tror jeg også hele Aps stortingsgruppe vil gjøre, sier Bøhler.

Vedtaket sier at nye virksomheter skal legges utenfor Oslo, men at «det skal ikke foretas omfattende utflytting av eksisterende statlige virksomheter».

Sjefen sjøl, Jonas Gahr Støre, er avventende.

– Arbeiderpartiet er grunnleggende positiv til at statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo, men vi skal studere nøye det forslaget som kom i forrige uke før vi sier ja eller nei til de enkelte forslagene, sier Ap-lederen til Dagsavisen.

Fremskrittspartiet sier nei, på en måte.

Både Mazyar Keshvari (fra Iran og Groruddalen) og Christian Tybring-Gjedde (fra Bærum og Oslo vest) uttrykker stor motvilje mot Sanners forslag.

– Å dra opp en familie med roten, og tvangsflytte folk, er ikke noe som hører hjemme 2017, sier Christian Tybring-Gjedde.

– Man endrer forutsetningene nærmest for markeringens skyld, og det er jeg meget skeptisk til, sier Mazyar Keshvari.

Samtidig står Fremskrittspartiet sammen med Venstre og Høyre bak avtalen. Så hvis det skal stemmes i Stortinget, er det ikke så åpenbart hva Frps Oslo-representanter vil gjøre.

– Ved votering må jeg vurdere hva som er det konkrete innholdet, sier Keshvari.

– Om vi skulle stemt over dette på Stortinget ville jeg gått for utbytting, eller gått med på Jan Bøhlers forslag om å samle hele Oslo-benken mot utflytting, sier Tybring-Gjedde.

Utbytting betyr i denne sammenhengen at han ikke vil være til stede under avstemningen.