Nyheter

Kan bli kalt inn på teppet

Byråd Inga Marte Thorkildsen kan bli kalt inn på teppet til kommunerevisjonen for å svare på spørsmål om sin håndtering av en fosterhjemssak.

Må svare: I dag avgjør kontrollutvalget i Oslo kommune hvordan de vil forfølge byråd Inga Marte Thorkildsens rolle og adferd i flere enkeltsaker i bydel Bjerke.

Det bekrefter avdelingsdirektør i kommunerevisjonen i Oslo, Lars Normann Mikkelsen, overfor Dagsavisen.

– Hvis kontrollutvalget ønsker nærmere undersøkelser, kan det bli nødvendig å snakke med byråd Thorkildsen og eventuelt noen ved byrådslederens kontor. Om vi i så fall vil ha behov for å innkalle byrådsleder Raymond Johansen til en samtale gjenstår å se. Det vil først bli avgjort på et senere tidspunkt, sier Mikkelsen.

I dag avgjør det 11 medlemmer store og politisk bredt sammensatte kontrollutvalget i kommunen om det skal åpnes opp for en mulig gransking etter påstander om grove brudd på Oslo kommunes ledelsesprinsipper.

Bakgrunnen er at de politiske gruppelederne i bydelsutvalget i bydel Bjerke, bort sett fra SV, har krevd gransking av helsebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og kommunaldirektør Endre Sandvik i kjølvannet av det de mener har vært utilbørlig press på bydelens administrative ledelse i to konkrete saker (se egen faktaboks).

Leder i kontrollutvalget, Ola Kvisgaard (H), er tydelig på at dette ikke er en sak som uten videre kan legges vekk.

Les også: Eksstatsråd kreves gransket

Alvorlig

– Det vi har fått tilgang til av informasjon til nå, er veldig alvorlig og berører svært mange både ansatte og brukere. Det er en sak det er utenkelig å slå seg til ro med uten å få en nærmere utdyping. Mitt ønske er at alle i kontrollutvalget blir enige om den videre framdriften for å få alle fakta på bordet, sier Kvisgaard.

– Avhengig av hva som da kommer fram, må kontrollutvalget ta stilling til hvorvidt saken skal forfølges videre med gransking, forvaltningsrevisjon eller avsluttes, legger han til.

Kvisgaard mener betydningen av uttalelser byråden har kommet med i Dagbladet og på Facebook er en naturlig del av arbeidet med å få saken opplyst;

– Dette er en sentral del av sakens fakta, sier han.

I framlegget fra kommunerevisjonen blir det skissert fire ulike måter å forfølge saken på:

Kartlegging av hele hendelsesforløpet der alle parter får forklare seg.

Gransking av om bydelsdirektøren ble utsatt for utilbørlig press.

Forvaltningsrevisjon av bydel Bjerke.

Undersøkelser av påstander knyttet til internrevisjonens rapport.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Har hatt samtaler

Avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen bekrefter overfor Dagsavisen at revisjonen allerede har hatt nærmere samtaler med leder for bydelsutvalget i bydel Bjerke, Bjørn Arvid Lundberg (Ap) og tidligere bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen.

– Dette for, om mulig, å få en bedre forståelse av bakgrunnen for saken og utgangspunktet for deres krav, sier Mikkelsen.

– Kom det fram noe nytt under disse samtalene?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere før møtet i kontrollutvalget, svarer Mikkelsen.

Vanligvis kommer kommunerevisjonen med forslag til vedtak i saker de legger fram. Det gjør de ikke i denne saken.

– Dette har å gjøre med sakens spesielle karakter. Det å bli bedt om å gå inn i en enkelt personalsak er uvanlig. Få henvendelser jeg har mottatt i mine 20 år i revisjonen, ligner på denne, sier Mikkelsen

I saksframlegget til dagens møte heter det: «Videre legges det til grunn at byrådens utsagn i media er av mindre betydning (...) Spørmålet om byrådens uttalelser på Facebook og i Dagbladet er i strid med kommunens ledelsesprinsipper (...) er derfor ikke inkludert i den overstående skissen (...)».

Les også: Demente Gunnar får hjelp

– Har vært aktiv

Mikkelsen svarer slik på spørsmål om hvorfor kommunerevisjonen toner ned uttalelsenes betydning – i motsetning til i notatet de skrev før jul:

– Siden vi la fram det første notatet i desember har vi hatt bedre tid og jobbet litt mer med saken. Det er ikke noe mer dramatisk enn det fra vår side.

Leder for bydelsutvalget i bydel Bjerke, Bjørn Arvid Lundberg (Ap), sier dette om den forestående behandlingen i kontrollutvalget:

– Vi ber om at det konkrete hendelsesforløpet kartlegges med tanke på å avdekke de faktiske forhold i saken. Hvis man skal få til det, vil byrådens handlinger og uttalelser både på Facebook og i Dagbladet være en naturlig del av dette.

– Poenget er jo å få opplyst saken så godt som overhodet mulig. Byrådens uttalelser ligger allerede ved som en del av saken fra vår side. Den viser at hun har vært svært aktiv, og dette kan ikke underslås, fremhever Bjørn Arvid Lundberg i bydelsutvalget i bydel Bjerke.

Les også: Sylvi Listhaug vinner årets tåkepris 2016