Nyheter

Nå skal regjeringen også lage klimabudsjett

Etter modell fra den rødgrønne Oslo kommune skal den blåblå regjeringen lage klimabudsjett.

På onsdag vedtar Oslo kommune budsjettet sitt, men i tillegg til det vanlige, som består av kroner og øre, vedtar de også et klimabudsjett. Dermed skal Oslos innbyggere kunne se hvor mye byen skal kutte av klimautslipp.

Og akkurat det synes regjeringen tydeligvis at var en strålende ide. I hvert fall står følgende, i det nasjonale budsjettforliket som kom lørdag kveld:

«Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2017 gjøre en vurdering av om Oslo kommunes klimabudsjett kan danne mal for en rapportering om klimakonsekvenser av statsbudsjettet.»

Det budskapet tar Oslos byrådsleder Raymond Johansen, imot med glede.

– Det er veldig hyggelig, sier en jetlagget byrådsleder, som akkurat har kommet hjem fra klimakonferanse i Mexico.

– Dette betyr at vi kan få til mer forpliktende nasjonal klimapolitikk framover, da er det flott at Oslo har gått foran. Vi ønsker å telle CO2 som vi teller penger.

Han sier det viktigste med klimabudsjettet er å slå fast at klimatiltak ikke er ikke noe som skal gjøres på et annet sted, til en annen tid og av noen andre.

– På onsdag antar jeg at dette blir vedtatt av et stort flertall i bystyret, mot Frps stemmer, legger han til.

Klemetsrud-anlegget må renses om Oslo skal lykkes

– Men det er litt uvant at en blåblå regjering plukker opp ideer fra en rødgrønn by?

– De kan bare velge og vrake i det vi har lagt fram av god klimapolitikk. Jeg vil gratulere med budsjettet. De bør følge med på hva Oslo gjør fremover, så skal de få flere gode ideer, sier han.

Men alt er ikke bare fryd og utslippsfri gammen i Oslo heller. Skal klimabudsjettet gå opp må nemlig all søpla som brennes på Klemetsrud behandles med mye mer miljøvennlig hånd. I Oslo-klimabudsjettet har de sagt at de skal redusere utslippene med 50 prosent innen 2020. En forutsetning er et nytt anlegg for fangst og lagring av klimagasser på Klemetsrud. For å få til det må kommunen ikke bare utveksle ideer med staten, det må også komme på plass penger.

– Nå har staten gått inn med 120 millioner kroner. Men vi greier ikke å få fullført prosjektet innen 2020, sier byrådslederen.

Klemetsrud-anlegget står for 19 prosent av klimautslippene i Oslo, sier han.

Uansett er han fornøyd med at staten nå stjeler klimabudsjett-ideen.

– Vi har tatt på oss den gule ledertrøya. Nå må alle følge opp i praksis. Vi må ta noen tøffe valg. Når vi skal fjerne 600 parkeringsplasser i Oslo er ikke det ikke nødvendigvis populært. Men det er nødvendig, sier han.

Mer fra Dagsavisen