Nyheter

Ruseløkka skole rives

Bygget fra 1871 er borte til våren.

Bilde 1 av 2

I fjor høst ble det bestemt at Ruseløkka skole i Vika skulle pusses opp. I våres ble vedtaket omgjort av det nye byrådet og det ble bestemt at det skulle bygges ny skole. Rivingen starter våren 2017. Byggingen vil pågå fram til åpning av ny skole i 2020.

– Riving av Ruseløkka skole vil starte sommeren 2017, det vil si noen måneder senere enn planlagt. Prosjektet er ikke framskyndet. Nå er planlagt ferdigstillelse av ny skole høsten 2020, sier kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i Undervisningsbygg som er byggherre.

Dagsavisen får opplyst at det skal bygges helt nytt.

– Ingenting av den gamle bygningen vil beholdes. Tillatelse til riving av skolen er et resultat av en god dialog med byantikvaren, sier Thorsen videre.

Verneplan

Byantikvaren og skolesektoren la en verneplan for osloskolene i 2011.

– Vi gikk gjennom skoleporteføljen for å finne det som er verneverdig, Noen skoler ble valgt ut for vern. Ruseløkka ble ikke det, sier byantikvar Janne Wilberg.

Dermed havnet ikke Ruseløkka på såkalt gul liste og faller ikke inn under vern, men kan rives.

Lite igjen

Byantikvaren påpeker samtidig at det nå er veldig lite igjen av gamle Piperviken og Vika. Dette har blant annet med rådhusreguleringen å gjøre.

– Men akkurat i Ruseløkkbakken startet den største saneringen på 60-tallet. Nå vil de eneste gjenværende byggene være Vika terrasse og Vestbanebygget, sier Wilberg.

Byantikvaren foreslo å beholde det såkalte idrettsbygget ved Ruseløkka skole, samt gjenbruk av skolebygningen. Dette blir da altså revet.

1871

Ruseløkka skole ble bygget i 1871, men det er bare muren som er verneverdig, altså ikke selve bygget. Muren, ut mot Ruseløkkveien skal bevares.

Dermed ligger det an til et helt nytt bygg på tomten. Dette skal stå klart i 2020.