Nyheter

Tidenes klimabudsjett

KOMMENTAR: Byrådets ambisiøse mål er å gjøre Oslo til Europas miljøhovedstad. Klimabudsjettet inneholder hele 47 konkrete tiltak.

Lan Marie Berg (MDG)

Hvis noen i Stortinget, og Venstre spesielt, lurer på hvordan et grønt budsjett ser ut: Se til Oslo. Byrådets budsjettforslag har en tydelig grønnfarge. Byrådspartiene Ap, SV og Miljøpartiet De Grønne lovet før valget en grønn bypolitikk. Budsjettet er en god begynnelse.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) påsto at han offentliggjorde en «verdensnyhet» da han la fram et klimabudsjett sammen med Oslo-budsjettet. Det er vel ingen nyhet som vil gå verden rundt. Men det er ingen tvil om at det er en god nyhet her i landet. Ingen norske kommuner eller norsk regjering har noen gang lagt fram et klimabudsjett.

Byrådets ambisiøse mål er å gjøre Oslo til Europas miljøhovedstad. Klimabudsjettet inneholder 47 konkrete tiltak. For å nå målet må klimautslippene halveres innen 2020 og NOX-utslippene reduseres med 60 prosent innen 2022.

 Les også: Oslo med eget CO2-budsjett: Bort med hver tredje bil

I årene framover skal det satses stort på kollektivtransport, gang og sykkelveier og tiltak for å få biltrafikken ned. Det blir flere avganger med trikk og bane. Det legges opp til en passasjervekst på 10 prosent.

Den grønne medaljen har en økonomisk bakside.

Prisen for å reise kollektivt vil øke med 4–5 prosent. Det kommer på toppen av den årlige prisjusteringen.

Prisøkningen er ulogisk. Dyrere trikk. bane og buss kan få færre til å velge kollektivtransport. Det er jo stikk i strid med målet om få flere til å reise kollektivt. Samferdselsbyråd Lan Nguyen Berg (MDG) er klar over det. Miljøpartiet De Grønne ønsket ikke å øke prisen på kollektivtransport. Hun ville øke bompengene mer. Prisøkningen er et resultat av avtalen mellom Oslo. Akershus og staten om Oslo-pakke 3.

Les også: Lan Maries friluftsplan: – Nå skal øyene og Marka rustes opp!

Byrådet vil få tilslutning i bystyret for prisøkningen. Høyre er med på dette. Byrådet vil derimot måtte slite for å få de reisende til å forstå det. Hovedoppslaget i mediene var ikke «verdensnyheten» om klimabudsjettet. Hovedsaken var at prisen for å reise kollektivt øker.

Det blir helt sikkert hard kamp i bystyret om bevilgningene til skole, barnehager og omsorg. Oslo er en av Europas raskets voksende hovedsteder. Byen har voksesmerter. Helsestellet er ikke helt på stell. Det skinner ikke av eldreomsorgen. Sammenlignet med de ti største kommunene i Norge ligger Oslo lavt på tildeling av hjemmetjenester og omsorgsboliger til eldre.

Det er for få barnehageplasser. Og når det gjelder idrettsanlegg er Oslo en av de dårligst stilte byene i landet.

Hovedstaden sliter med arbeidsledighetsproblemer i flere bydeler. Søndre Nordstrand har en ledighet på 5 prosent som er på samme nivå som Stavanger. Når finansminister Siv Jensen (Frp) framstiller det som om dagens arbeidsløshet er et regionalt problem for Sør- og Vestlandet, har hun glemt den byen hun selv kommer fra,

Det er klimabudsjettet som gjør Oslo-budsjettet spesielt. Venstre-leder Trine Skei Grande har bestilt tidenes grønneste statsbudsjett. Hvis ikke finansminister Jensen legger fram et statsbudsjett i neste uke som lyser grønt lang vei, har Trine Skei Grande lovet den blåblå regjeringen kort levetid.

Les også: Etablerer demenslag over hele Oslo

Byrådet har gitt henne en oppskrift på hvordan dette kan gjøres. Det interessant er at den grønne oppskriften er skrevet av tre partier Venstre ikke vil samarbeide med i Stortinget. Venstre bør tenke seg om. Hvis partiet vil ha fortgang i det grønne skifte er Oslo-alliansen av SV, Ap og Miljøpartiet De Grønne bedre enn hennes kompaniskap med Høyre og Frp.

Oslo-budsjettet gir håp om en ny klimapolitikk i Ap. Lederen Jonas Gahr Støre mer at Ap blir bedre av å samarbeide med andre. I Oslo er det tilfellet. Det er interessant at Aps største fylkeslag har slått seg sammen med SV og Miljøpartiet De Grønne om et klimabudsjett som ligger nærmere SV og Miljøpartiet enn Aps tradisjonelle politikk.

Det er ikke umulig at Oslo Ap kan bli en spydspiss internt i moderpartiet for en mer moderne og radikal klimapolitikk. Ap trenger det.