Nyheter

Lan Maries friluftsplan: – Nå skal øyene og Marka rustes opp!

Byrådet setter av 30 millioner i å året over fire år.

Bilde 1 av 2

Av Tom Vestreng og David Stenerud

Byrådet setter i budsjettet som ble lagt frem i dag av 120 millioner til en ny plan for investeringer i egenorganisert friluftsliv. Først ut er opprustningen av de populære øyene i Oslofjorden.

Plasseringen mellom Marka og fjorden gjør Oslo til en unik hovedstad. Friluftsliv og store naturverdier er en viktig del av vår identitet her i Oslo. Derfor er jeg glad for at kommunen for første gang legger frem en behovsbasert plan for idrett og friluftsliv med klare prioriteringer for de neste fire årene, mener byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.

– For å styrkle frilftslivet i byene, trenger vi for eksempel en stor oppjustering av øyene, som har fått mange flere besøkende etter at båtene begynte å gå fra Rådhuskaja, vi trenger blant annet bedre toalett-
og sanitetsforhold på øyene, sier Lan Marie Berg til Dagsavisen.

Også stier, bygg og badestrender skal opprustes.

Les også: Her er Oslo-budsjettet 2017

– Viktig for de med «lite penger»

Tall fra Ruter viser at antall besøkende på øyene er mer enn doblet de siste ti årene. Per juli 2016 har 536.000 besøkt øyene i år. Her er behovet for investeringer størst, mener byråden.

– Men det går også midler til skilting og oppjustering broer og turstier i Marka. 120 millioner er mye penger over fire år...

– Det er mye penger, men samtidig har vi lagt opp til et moderat budsjett i forhold til hvor stort behovet her. Det er et kjemnpestort behov for å oppjustere friluftslivet i Oslo, og det har byen trengt lenge. Vi fokuserer på å ta vare på det vi har, som de gode forholdene i Marka og øyene i Oslofjorden.

300 millioner kroner til sikring av avfallsdeponiet på Langøyene kommer i tillegg til miljøbyrådens friluftslivsløft. I den forbindelse foreslår byrådet at det også skal legges vann og avløp og strømtilførsel til Hovedøya og Gressholmen.

Fattige barn i Oslo er tilgodesett med ekstratilskudd på 10 millioner (gjennom Vaterlandsløftet, red.anm). Er ikke det lite i forhold til skilt i Marka?

– Alt er viktig her. Det å tilrettelegge for det egenorganiserte frilufstlivet bør også komme de barna til gode som ikke har råd til å delta på andre aktiviteter, blant annet. Og her må man se ting i sammenheng. Når vi gjør noe for å styrke det egenorganiserte friluftslivet, så gagner det alle, enten man har lite eller mye penger, og kanskje mest for de som ikke har råd til andre aktiviteter.

Les også: Oslo med eget CO2-budsjett: Bort med hver tredje bil

Et gratis fritidstilbud

Byrådets behovsplan for idrett og friluftsliv inneholder fire delmål:

 • Oslos unike kvaliteter for naturopplevelser og friluftsliv skal bevares og styrkes
 • Alle skal ha tilgang til gode friluftslivsområder i sitt nærmiljø
 • Byen skal få et sammenhengende turveinett med levende grøntkorridorer
 • Det skal bli enklere å oppdage og komme seg til nye friluftslivsområder

– Friluftsliv er i utgangspunktet gratis og er en viktig motvekt til kostbare fritidsaktiviteter. Et viktig grep i planen er å styrke vedlikehold og rehabilitering av det vi allerede har, og gjøre det lettere å finne frem til nye turmuligheter gjennom bedre skilting og informasjon, sier Berg.
 
Oslo har et rikt biologisk mangfold som byrådet vil beskytte. Planen slår fast at ved vurdering av tiltak som for eksempel utbedring av stier og veier i marka, skal hensynet til friluftslivet, vern av naturverdier, landskapskvaliteter og kulturminner veie tyngst.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Samarbeid med frivilligheten

Natur- og friluftsorganisasjonene har gitt gode innspill til arbeidet med planen, og byråden understreker frivillighetens viktige rolle i det egenorganiserte friluftslivet.

– Oslo har et organisasjonsliv som byen virkelig kan være stolte av. I budsjettet foreslår vi å øke potten med tilskudd til frivillige natur- og friluftsorganisasjoner, for å legge til rette for at enda flere kan finne veien ut og oppdage friluftslivets gleder, sier Berg.

Eksempler på tiltak i 2017:

Prosjekter i økonomiplanperioden blir prioritert ut fra delmålene i behovsplanen:

 • Oslos unike kvaliteter for naturopplevelser og friluftsliv skal bevares og styrkes
 • Alle skal ha tilgang til gode friluftslivsområder i sitt nærmiljø
 • Byen skal få et sammenhengende turveinett med levende grøntkorridorer
 • Det skal bli enklere å oppdage og komme seg til nye friluftslivsområder

Eksempler på tiltak som skal gjennomføres i 2017:

 • Opprusting av Hovedøya: I 2017 prioriteres arbeid med oppgradering av infrastruktur for vann, avløp og elektrisitet i forbindelse med at Hovedøya skal knyttes til nettet som en del av oppgradering av Langøyene.
 • Tilrettelegging for bading og aktivitet på Sæterstranda (kyststien langs Mosseveien)
 • Oppgradering av belysning og vegetasjon i St. Hanshaugen park
 • Flere fellesgriller, bord og benker: Det vil opprettes en tilskuddordning hvor bydelene kan søke kommunen om tilskudd til benker, bord og griller for utplassering i bydelenes parker og friområder.
 • Rehabilitering av Skullerudstua.
 • Ruste opp populære turveier, som langs Ljanselva, og strekningen Grinda-Sognsvann.
 • Bedre skilting og merking langs turveier både i byggesonen og Marka, nye informasjonstavler ved innfartsporter til Marka, og utprøving av ny teknologi for informasjon og skilting.
 • Oppstart av arbeid for ny besøksgård på Sørli.
 • Oppgradering av toaletter: I 2017 vil det ferdigstille moderne toaletter langs fjorden og i Marka, herunder Østmarka (Bråten v Nøklevann og Ulsrudvann), Nordmarka (Bogstadvannet og Øvresetertjern) og på Håøya.