Nyheter

Etablerer demenslag over hele Oslo

I dag går pårørende rundt og er redde for sine kjære. Dette kan vi gjøre noe med, ser helsebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Byråd for helse eldre og sosiale tjeenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), setter av penger til demente i Oslo.

Etter modell fra bydel Frogner, foreslår byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), å etablere demenslag i alle hovedstadens bydeler.

Ordingen innebærer at hver enkelt demenspasient får tildelt sin egen hjemmehjelper.

Les saken fra Frogner: Demente Helga Hansson (92): – Jeg er glad jeg har deg

– Hvorfor er dette en viktig satsing?

– Fordi trygghet er alfa og omega, spesielt for de som har kognitiv svikt og som trenger mye hjelp. At de som jobber i hjemmetjenesten inngår i et team og blir godt kjent med den de skal hjelpe, gir forutsigbarhet og stabilitet, og øker sannsynligheten for at endringer blir fanget opp. Det blir mindre kaos og mer ro, sier Inga Marte Torkildsen til Dagsavisen.

– I dag sliter også mange pårørende seg helt ut fordi de aldri vet hvem som skal komme, hvem som har vært der og hva de har gjort. De går rundt og er redde for sine kjære. Dette kan vi gjøre noe med, og svaret for mange er stabile, faste ansatte, og høy kompetanse i små team.

– Ser dere for dere at disse demenslagene kan bidra til å spare andre deler av helsevesenet for ressurser?

–  Ja, vi tror dette kan føre til færre innleggelser, mindre bruk av sykehjem og kanskje kan til og med pårørende få færre dager borte fra jobb. Rett og slett fordi det blir større trygghet og ro. Erfaringene med denne måten å organisere hjemmetjenestene på er veldig gode. Det er nesten rart at ikke Oslo har satset mer på dette før. Men her har også politikere hatt stor tro på det som kan kalles «stoppeklokkeomsorg». Det har ikke vi.

Les også: Slik blir Oslo-budsjettet 2017