Nyheter

Protesterer i Minecraft

Alfred ble ikke hørt om utbygging ved siden av skolen. Nå har han skrevet brev og laget forslag i Minecraft.

Bilde 1 av 2

Studentsamskipnaden i Oslo ønsker å bygge 13 etasjer i Blindernveien 6, nabotomten til Marienlyst skole. Det vil ta både lys og utsikt for barnehager og skolen, hevder elever og Marienlyst og Fagerborg Vel

Alfred Varvin Haugerud (12) går k 8. klasse og har fått nok. I et åpent brev på minsak.no, skriver han: «Det er mange barn som ikke får plass på skolen min. Skolen har søkt om å få bygge et ekstra bygg, så det blir plass til flere. Men vi får ikke lov til å bygge det skolen ønsker på grunn av et verneverdig almetre og en barnehage. Så da må vi bygge et annet forslag, med maks tre etasjer».

Studentene derimot vil bygge i 13 etasjer. Dette frykter elever og barn vil stjele utsikt og lys i åtte barnehager og på skolen.

«Det er rart når studentene får bygge så høyt når vi ikke kan bygge høyere. Reglene bør være like for alle. Det synes jeg.

Det nye skolebygget gjør skolegården vår liten, men politikerne sa det ikke gjør noe siden det var mye grønt rundt skolen. Blir studentenes bygg for stort, blir trærne som er viktige for oss borte. Da holder ikke politikerne det de lovet», skriver Alfred videre.

Han og flere elever ved Marienlyst skole har nå laget et eget forslag i dataspillet Minecraft.

– Elevene har blitt hørt, de fikk anledning til å presentere sitt forslag i Minecraft for bydelsutvalget før saken ble behandlet der, sier leder i St. Hanshaugen BU, Anne Christine Kroepelien (H).

Saken er ferdigbehandlet og BU vedtok en løsning på 13 etasjer og to tårn, der var alternativ B et kompromissforslag.

Frist

Barn har en lovfestet rett til å bli hørt i saker som angår dem.

– Ofte faller høringsfristene slik at ulike utvalg og styrer ikke blir i stand til å gi en fullgod uttalelse om barns beste. Tidvis blir det ikke anledning til å gi noen uttalelse i det hele tatt, sier Catarina Vogt i Marienlyst og Fagerborg Vel.

Gangen er at Plan og Bygningsetetaen skal varsle Utdanningsetaten (UDE) og bydeler om pågående plan- og bygningsaker som angår elever og barn i barnehager. UDE varsler så den lokale skolen, som igjen skal varsle driftsstyret og igjen skolen og FAU ved skolen. Bydelene skal varsle den enkelte barnehage som igjen skal informere samarbeidsutvalget og FAU.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Minecraft

Barna og øvrig nærmiljø sier de er positive til flere boliger for studenter her, men mener en annen tilnærming kan ivareta en større helhet. I samarbeid med velforeningen, bygger elever ved Marienlyst skole et alternativt forslag i Minecraft.

De holder seg innenfor gjeldende regulering og får plass til bolig for mer enn 200 studenter, kafé, møtetorg og gjenåpning av Marienlystbekken.

I bydelsutvalget mener de saken er godt behandlet, og at naboene til en viss grad er hørt.

– Det er mange hensyn å ta. Det er samtidig god miljøpolitikk å bygge studentboliger ved Blindern og kollektivknutepunkt, sier Kroepelien videre.

Tomtene er regulert til studentboliger. Saken skal også behandles i bystyret.

«Med et så stort bygg som er planlagt for studentene, må vi lene hodet veldig langt bakover for å se himmelen bak skolen. Det er akkurat som om de har tenkt å bygge et fjell som går rett opp, stappet fullt av studenter», skriver Alfred.

Mer fra Dagsavisen